Какво трябва да знаят родителите за ОРЕС

Какво трябва да знаят родителите за ОРЕС

Важно! Уважаеми родители, процедурата по обработка на заявленията, съпътстващите ги документи, подготовката и издаването на заповед от директора, изисква технологично време, не по-късно от следващия работен ден след подаване им,

covid

ПОМОЩ И СЪДЕЙСТВИЕ

Уважаеми родители, скъпи ученици, колеги, Във връзка с писмо с вх. № РУО1-30702/03.11.2020 г. относно осигурена психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически специалисти в създалата се ситуация с COVID-19

dezinfekcia

Какво трябва да знаят родителите за COVID-19

Във връзка с динамичната епидемична обстановка от COVID-19 в страната, Министерството на здравеопазването апелира родителите и обществото за отговорно здравно и социално поведение, чрез спазване на мерките за използване на

zaedno-mojem

Информационен бюлетин

Благодарим за отговорното отношение и призоваваме към Стриктно и съвестно спазване на противоепидемичните мерки и изисквания! 13.10.2022 г. – Към настоящия момент, в училището има 1 карантинирана паралелка. 28.03.2022 г.

МЕРКИ  за ограничаване на рисковете от разпространение на COVID-19

МЕРКИ за ограничаване на рисковете от разпространение на COVID-19

Приложение-1-Протокол-задължителни-мерки Приложение-2-Протокол-училищни-мерки Приложение-3-Протокол_за_бързо_и_плавно_преминаване_в_ОРЕС Приложение 4 Протокол – симптоми при ученик Приложение 5 Протокол – симптоми при възрастен Приложение 6 Протокол – положителен резултат при ученик Приложение 7 Протокол – положителен

20180326131205026 0001

Електронни купони в училищния стол

Уважаеми родители, Във връзка с публикуваните от МОН и МЗ „Насоки за работата на училищата в условията на Covid-19″ и с оглед спазването на заложеното в тях ограничаване на влизането