Канцелария:

тел./факс/ – 872 11 56;

Маргарита Делова – ЗЧР, Ваня Евтимова – технически секретар

ScreenHunter 06 Aug. 05 18.33

Приемно време на Канцеларията:
от 8.00 до 09.00 ч. и от 17,00 до 18,00 ч.
в неучебно време: от 8 до 16,30 ч.
За улеснение на родителите:
служебни бележки, удостоверения и др.п. се издават и на учениците в предвиденото за тях приемно време:
9,00 – 10,30 и 15,30 – 17,00 ч.
Възползвайте се от тази възможност и не губете ценно време

ВАЖНО: От учебната 2017/2018 г. се преустановява издаването на служебни бележки за семейни помощи за деца от училището  към Дирекции „Социално подпомагане“.  Предоставянето им ще става по служебен път.

Директор – Надежда Николчева:
871 70 87 ;  GSM: 0885901365 /сл.тел./

Приемно време на Директора:
понеделник и сряда от 12.30 до 13.30 ч.

Заместник-директори по учебна дейност: 872 10 56

Венета Василева – зам.-директор по УД  за начална образователна степен – GSM: 0885901148

Зорница Кънева – зам.-директор по УД за прогимназиална образователна степен -GSM: 0885797219

Велина Георгиева – зам.-директор по УД за гимназиална образователна степен -GSM: 0884998973

Йордан Левордашки – ЗДАСД и длъжностно лице по защита на личните данни  – GSM: 0885024211

Телефони на учителите – ТУК

Елеонора Златинова – Педагогически съветник (психолог) за 1-4 клас – GSM: 0884998749
Ваня Георгиева – Педагогически съветник (психолог) за 5-8 клас – GSM: 0884998751
Горян Воденски – Педагогически съветник (психолог) за 9-12 клас – GSM: 0886859223

Петър Дойчев – ресурсен учител – 0886493909
Вирджиния Иванова – логопед – 0878341991

krasn Диана Петкова – училищен лекар: GSM: 0886264518

Малина Пачкинска – домакин – 971 36 03; GSM:0886860497

гр. София, ул. „Гео Милев“ 2, п.к. 1111

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Моля, след 20.00 ч. да предоставите възможност на учителите и класните ръководители да се възстановят за следващия работен ден, като отложите телефонните разговори с тях!

БЛАГОДАРИМ!

Забележка: Намерени вещи се събират и могат да бъдат потърсени в малкото централно фоайе.
С цел улесняване връщането им, Ви съветваме да надписвате етикетите на дрехите с името и класа на детето и да поставяте листче с информация за контакт с родителите под капака на мобилните телефони.

  • Enter Icon list content here