Канцелария:

тел. 02 872 11 56;

Маргарита Делова – ЗЧР, Ваня Евтимова – технически секретар

                                          Приемно време  на канцеларията за родители и външни лица – от 8 до 9 ч. и от 17 до 18 ч. /поради заболяване/.
                                  само при крайна необходимост и невъзможност за осъществяване дейността по електронен път

Препоръчваме активно да продължи комуникацията по електронен път в електронната платформа „Школо“ или на имейл адреса на училището –                                         

Електронни заявления и бланки

При необходимост от посещение на място в училището се спазват следните правила:

  • Всички посетители задължително се допускат  с маски и дезинфекцират ръцете си.
  • При неотложен контакт, той се осъществява само от 2 м. разстояние.
  • Документи на хартиен носител се приемат/предават при спазване на всички противоепидемични мерки.

Директор – Велина Георгиева:
02 871 70 87 ;  GSM: 0884998973 /сл.тел./
Приемно време на директора:
понеделник и сряда от 12,30 до 13,30 ч.

Милена Карагрошева – зам.-директор по УД  за начална образователна степен – GSM: 0882486743

Зорница Кънева – зам.-директор по УД за прогимназиална образователна степен – 02 872 10 56, GSM: 0885797219

Маринела Иванова – зам.-директор по УД за гимназиална образователна степен – 02 872 10 56, GSM: 0885683607

Йордан Левордашки – ЗДАСД и длъжностно лице по защита на личните данни  – GSM: 0885024211

Телефони на учителите – TУК

Елеонора Златинова – Педагогически съветник (психолог) за 1-4 клас – GSM: 0884998749

Стела Ананиева  – Педагогически съветник (психолог) за 5-8 клас – GSM: 0884998751

Горян Воденски – Педагогически съветник (психолог) за 9-12 клас – GSM: 0886859223

Петър Дойчев – ресурсен учител – 0886493909
Петко Минев – логопед – 0878341359

Медицинско обслужване:
м.с. Грета Станчева – 0886264518
м.с. Екатерина Алексиева – 0877314863

Малина Пачкинска – домакин – 971 36 03; GSM:0886860497

гр. София, ул. „Гео Милев“ 2, п.к. 1111

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Моля, след 20.00 ч. да предоставите възможност на учителите и класните ръководители да се възстановят за следващия работен ден, като отложите телефонните разговори с тях!

БЛАГОДАРИМ!

Забележка: Намерени вещи се събират и могат да бъдат потърсени в малкото централно фоайе.
С цел улесняване връщането им, Ви съветваме да надписвате етикетите на дрехите с името и класа на детето и да поставяте листче с информация за контакт с родителите под капака или калъфа на мобилните телефони.

Брой показвания: 1,978