Канцелария:

тел. 02 872 11 56;

Маргарита Делова – ЗЧР, Ваня Евтимова – технически секретар

                                                                                  Работно време на канцеларията – от 8.00 до 16.30 ч.

Препоръчваме активно да продължи комуникацията по електронен път в електронната платформа „Школо“ или на имейл адреса на училището – [email protected]

При необходимост от посещение на място в училището се спазват следните правила :

  • Всички посетители задължително се допускат само до фоайето на централния вход с маски и дезинфекцират ръцете си.
  • Външните посетители се свързват по телефона от входа на училището с дежурния служител в канцеларията и ще бъдат насочени и консултирани.
  • При неотложен контакт, той се осъществява само от 2 м. разстояние.
  • Документи на хартиен носител се приемат/предават на входа при спазване на всички противоепидемични мерки.

Директор – Надежда Николчева:
871 70 87 ;  GSM: 0885901365 /сл.тел./

Заместник-директори по учебна дейност: 872 10 56

Венета Василева – зам.-директор по УД  за начална образователна степен – GSM: 0885901148

Зорница Кънева – зам.-директор по УД за прогимназиална образователна степен -GSM: 0885797219

Велина Георгиева – зам.-директор по УД за гимназиална образователна степен -GSM: 0884998973

Йордан Левордашки – ЗДАСД и длъжностно лице по защита на личните данни  – GSM: 0885024211

Телефони на учителите – TУК

Елеонора Златинова – Педагогически съветник (психолог) за 1-4 клас – GSM: 0884998749, Skype norichnz

Ваня Георгиева – Педагогически съветник (психолог) за 5-8 клас – GSM: 0884998751, Skype Ваня Георгиева

Горян Воденски – Педагогически съветник (психолог) за 9-12 клас – GSM: 0886859223, Skype asolaon

Петър Дойчев – ресурсен учител – 0886493909
Вирджиния Иванова – логопед – 0878341991

 Диана Петкова – училищен лекар: GSM: 0886264518

Малина Пачкинска – домакин – 971 36 03; GSM:0886860497

гр. София, ул. „Гео Милев“ 2, п.к. 1111

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Моля, след 20.00 ч. да предоставите възможност на учителите и класните ръководители да се възстановят за следващия работен ден, като отложите телефонните разговори с тях!

БЛАГОДАРИМ!

Забележка: Намерени вещи се събират и могат да бъдат потърсени в малкото централно фоайе.
С цел улесняване връщането им, Ви съветваме да надписвате етикетите на дрехите с името и класа на детето и да поставяте листче с информация за контакт с родителите под капака на мобилните телефони.