Разкази за силата на различието

Разкази за силата на различието

Могат ли младите хора и децата да говорят за сериозни и болезнени теми като насилието и различията? Могат ли те да научат възрастните как по-добре да се справят с конфликтите

Проект ,,Природолюбител“

Проект ,,Природолюбител“

Днес учениците от 1 г клас, на г-жа Паола Колева, направиха занимание на открито в градината, по темата: ,,Как се трудят хората“, където всяко дете засади свое растение- туя или

Клуб по интереси „Уроци за сърцето“

Клуб по интереси „Уроци за сърцето“

В ГЦОУД 2а/в клас, с ръководител г-жа Вълкова, стартира клуб по интереси под надслов „Уроци за сърцето“. Основната цел на клуба е да развие емоционалната интелигентност на учениците. Ежеседмично, всеки

Разкази за силата на различието

Разкази за силата на различието

31 СУЧЕМ „Иван Вазов“ се включи в проекта „Разкази за силата на различието“ (информация за проекта и организатора – ТУК). В следващите четири месеца предстоят обучения на учители и младежи-ментори,

Проект „Заедно в класната стая“

Проект „Заедно в класната стая“

За поредна седмица, с участието на родителите на учениците от ГЦО 1В клас, с ръководител г-жа Вълкова, се  реализира проектна дейност надслов „Заедно в класната стая“. Дейността има за цел

Учениците от клуб „Дигитален свят 31“ спечелиха Microsoft сертификати

Учениците от клуб „Дигитален свят 31“ спечелиха Microsoft сертификати

Учениците от клуб „Дигитален свят 31“ от 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“  спечелиха Microsoft сертификати, след като програмираха игра с елементи, използвани в среда за компютърно моделиране “Code.org” в рамките на

НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“

НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“

 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА” Модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в профилираната подготовка“ За осигуряване на качествено професионално образование, като фактор за подготовка на

НП „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

НП „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

На 04.10.2018 г. Министерство на образованието и науката (МОН) стартира проект  „BG05M20P001-2.010 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР)

НП „Образование за утрешния ден“

НП „Образование за утрешния ден“

На 15.10.2019 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ между Министерство на образованието и науката – конкретен бенефициент и

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз