Проект „Машина на времето“ и работилничка „Майсторете ръчички“

Проект „Машина на времето“ и работилничка „Майсторете ръчички“

На 20.12.2023 г. в кабинет 104 бяха показани изработки на тема „Коледа в класната стая“. Начинанието е планирана дейност по програма за междуличностно развитие. Разработеното представя развитието на въображението на

Учениците от клуб „Всичко знам“ получиха сертификати за успешно включване в „Hour of code 2023 г.“

Учениците от клуб „Всичко знам“ получиха сертификати за успешно включване в „Hour of code 2023 г.“

Учениците от клуб „Всичко знам“ към 31 СУЧЕМ “Иван Вазов“ по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешният ден“ получиха сертификати след като успешно се включиха в „Hour of code 2023 г.“

Децата от клуб „Дигитална работилница“ получиха сертификати за успешно включване в „Hour of code 2023 г.“

Децата от клуб „Дигитална работилница“ получиха сертификати за успешно включване в „Hour of code 2023 г.“

Децата от клуб „Дигитална работилница“ към 31 СУЧЕМ “Иван Вазов“  по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешният ден“ получиха сертификати след като успешно се включиха в „Hour of code 2023 г.“

РАБОТА ПО ПРОЕКТИ

РАБОТА ПО ПРОЕКТИ

Тук може да се запознаете с участието на 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“ в различни проекти на Европейския съюз и МОН. Брой показвания: 3,099 

НП „Образование за утрешния ден“

НП „Образование за утрешния ден“

На 15.10.2019 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ между Министерство на образованието и науката – конкретен бенефициент и

Разкази за силата на различието

Разкази за силата на различието

Могат ли младите хора и децата да говорят за сериозни и болезнени теми като насилието и различията? Могат ли те да научат възрастните как по-добре да се справят с конфликтите

Проект ,,Природолюбител“

Проект ,,Природолюбител“

Днес учениците от 1 г клас, на г-жа Паола Колева, направиха занимание на открито в градината, по темата: ,,Как се трудят хората“, където всяко дете засади свое растение- туя или