График извънкласни дейности

График извънкласни дейности

ПЪРВИ срок на 2019-2020 година Графикът е в процес на изготвяне.   ЗАБЕЛЕЖКА : Помещенията да се освобождават не по-късно от крайния час на занятието. Внасянето на храна в помещенията

tetradka

График за класни и контролни работи

График за класни и контролни работи за първи срок на 2023-2024 учебна година – 1-4 клас, 5-12 клас В началото на всеки учебен срок директорът утвърждава график на класните и контролни