График извънкласни дейности

График извънкласни дейности

ПЪРВИ срок на 2019-2020 година Графикът е в процес на изготвяне.   ЗАБЕЛЕЖКА : Помещенията да се освобождават не по-късно от крайния час на занятието. Внасянето на храна в помещенията

График за класни и контролни работи

График за класни и контролни работи

Графикът за класни и контролни работи за първи срок 2019-2020 учебна година – ТУК В началото на всеки учебен срок директорът утвърждава график на класните и контролни работи, който има