Седмично разписание

Седмично разписание

Влизане и излизане от различни входове на училището: През централния вход влизат и излизат: ГЦО на г-жа Антония Иванова и г-жа Цветелина Цокева от 2 кабинет, ГЦО на г-жа Поли

График извънкласни дейности

График извънкласни дейности

ПЪРВИ срок на 2019-2020 година Графикът е в процес на изготвяне.   ЗАБЕЛЕЖКА : Помещенията да се освобождават не по-късно от крайния час на занятието. Внасянето на храна в помещенията

График за класни и контролни работи

График за класни и контролни работи

График за класни и контролни работи за втория срок 2019-2020 учебна година – ЗД ІІ срок Класни и контролни В началото на всеки учебен срок директорът утвърждава график на класните