Седмично разписание

Седмично разписание

Програмата за втория срок на 2020/2021 учебна година – тук. Междусрочна ваканция – 03.02.2021 г. Ваканции     Брой показвания: 2,958 

График извънкласни дейности

График извънкласни дейности

ПЪРВИ срок на 2019-2020 година Графикът е в процес на изготвяне.   ЗАБЕЛЕЖКА : Помещенията да се освобождават не по-късно от крайния час на занятието. Внасянето на храна в помещенията

График за класни и контролни работи

График за класни и контролни работи

График за класни и контролни работи за втория срок 2020-2021 учебна година. График за класни и контролни работи за начален етап за втория срок 2020-2021 учебна година. В началото на всеки