pazi-deteto

План-програма за обучение по БДП

План-програмата е разработена в изпълнение на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 – 2030 г., Плана за действие 2021 – 2023 към Националната стратегия

ploshtadkaKAT

Площадка по БДП

На 21.09.2016 г. в нашето училище беше открита универсална площадка по безопасност на движението и на 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“ беше връчен сертификат за внедрена Система за управление на пътната