Вашето име: *

Вашата електронна поща: *

Каква е връзката Ви с пострадалия ученик (родител, баба/дядо, приятел, др.): *

Име на пострадалия ученик (при наличие на информация моля посочете и класа и паралелката): *

Име/на на ученика/ците, извършили насилието (ако ги знаете) *

За какъв въпрос става дума: *

Инцидентен случай на насилиеПовтарящ се случай на насилие - тормоз

Къде се случва насилието: *

Кога се случва насилието: *

Какво конкретно се случва: *

Кой е информиран досега за това (можете да отбележите повече от един отговор):

РодителКласен ръководителПедагогически съветникЗаместник-директорДиректорПолицияОтдел "Закрила на детето"Друг (моля посочете)

Благодарим за сигнала. Можете да го подадете, като натиснете бутона "ИЗПРАТИ".

*

Брой показвания: 1,357