Важна информация

Абонамент новини

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На 27 и 28 март 2018 г. от 18,30 ч. ще се проведат родителски срещи.

Графикът е следния:

На 27.03.2018 г. - за класовете, които учат първа смяна.

На 28.03.2018 г. - за класовете, които учат втора смяна.

Във връзка с провеждането на родителските срещи,
учебните часове за втора смяна на 27 и 28.03.2018 г.
ще бъдат със следната продължителност:

1 час      13.30 - 14.00

2 час      14.10 - 14.40

3 час      14.50 - 15.20

4 час      15.40 - 16.10

5 час      16.20 - 16.50

6 час      17.00 - 17.30

7 час      17.35 - 18.05


 Уважаеми родители,

С цел улесняване на комуникацията между членовете на нашата училищна общност горещо препоръчваме да се регистрирате в нашия Електронен дневник.

Той е най-бързата и удобна платформа за връзка, относно оценки, отсъствия и отзиви за учениците, както и за предаване на информация, свързана с училищния живот. Така вие ще бъдете по- добре запознати и ангажирани с постиженията и евентуалните затруднения на децата си.

За да работите с Електронния дневник е нужно да се регистрирате с телефонния номер, който сте предоставили на класния ръководител на Вашето дете и чрез който сте общували с него досега.
Ако има промяна в номера или не сте предоставили номер, уведомете класния, за да можете да се регистрирате. Иначе няма да е възможно. Отнася се и за родителите на новите ученици.

Нулата в началото на телефонния номер НЕ се въвежда. Например, ако телефонният Ви номер е 0885 100 200, тогава въведете 885100200. На мейла, който ще предоставите при регистрацията, ще получавате информация за всички въведени оценки, отсъствия, отзиви или получени съобщения.

За безпроблемна работа с Електронния дневник, може да ползвате специално създаденото Ръководство , а при проблем с регистрацията, моля да се свържете с класния ръководител.


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Нека се обединим и заедно направим училището по-спокойно и безопасно място за децата ни! Както знаете, в нашето училище сме подсигурили строг пропускателен режим с чипове, камери за видеонаблюдение, брави с възможност за отваряне само отвътре при аварийни ситуации, физическа охрана и СОТ на лицензирана фирма за охрана и дежурни учители вътре в сградата и навън в дворното пространство. Всички тези скъпоструващи мерки биха имали слаб резултат, ако не срещат Вашето съдействие по отношение на спазването и разяснението им.
Ако Вие проверявате детето си ежедневно за персоналния пропускателен чип, ако разговаряте с него, че трябва винаги да го носи у себе си, дори по време на междучасията, че не трябва да го преотстъпва и трябва да ползва за влизане и излизане официалните входове на сградата, охранителите и дежурните учители имат повече шанс да откроят и спират външни лица, които биха били заплаха за здравето,  живота и имуществото на Вашите деца.


РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В КАБИНЕТИТЕ, В КОИТО УЧИ СЪОТВЕТНАТА ПАРАЛЕЛКА


      РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАБИНЕТИТЕ ЗА 27.03.2018 г.

roditelska gimnazia

 


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАБИНЕТИТЕ ЗА 28.03.2018 г.

roditelska sreden

 

 

Търсене в сайта

Наука