Абонамент новини

ІV класиране за прием на ученици след 7.клас

СВОБОДНИ МЕСТА

8 клас

3 свободни места в паралелка с Математически профил; първи чужд език – английски и втори чужд език – немски.

1 свободно място в паралелка с Чуждоезиков профил; първи чужд език – английски и втори чужд език – испански.

1 свободно място в паралелка с Чуждоезиков профил; първи чужд език – испански и втори чужд език – английски.

ІV класиране

Процедура:

  • Прием на документи: от 14 август 2017 г. до 24 август 2017 г. в канцеларията на училището. Работно време на канцеларията от 8.00 ч. до 16.00 ч.
  • Обявяване на класираните: 16.00 ч. на 25 август 2017 г.
  • Записване на класираните на 28 и 29 август в канцеларията на училището от 8.00 ч. до 16.00 ч.

Необходими документи :

Заявление до директора се попълва по образец на място в училището

За участие в класирането – копие от свиделство за основно образование

-          копие от служебна бележка с резултати от НВО

За записване – оригинал на свидетелството за основно образование

Търсене в сайта

Наука

Спорт, изкуство