Информация за приема в 5 клас

Информация за приема в 5 клас

Условия за кандидатстване в 5 клас за външни ученици: 1. График на дейностите 2. Критерии за класиране и процедура за кандидатстване   Учениците на 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“ продължават обучението

График на дейностите

График на дейностите

График на дейностите по сформиране на паралелки за 5 клас 2022/2023 учебна година.   Забележка: Непълни, некоректно подадени или извън срока 20-23.06.2022 г. документи няма да се разглеждат. Брой показвания: 1,880