Класиране 5 клас

Класиране 5 клас

ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС ПАРАЛЕЛКА С ИЗУЧАВАНЕ НА  ВТОРИ ЧУЖД – ИСПАНСКИ ЕЗИК УЧЕБНА 2021/2022 г. КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ: № по ред Входящ  № Дата на подаване Общ успех от удостоверение

Association European Education thumb 8

График на дейностите 5 клас

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИТЕ В 5. КЛАС                          ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ Подаване на заявления от учениците в 4  клас на 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“. 17.05