График на дейностите

График на дейностите

График на дейностите по сформиране на паралелки за 5 клас 2022/2023 учебна година.   Забележка: Непълни, некоректно подадени или извън срока 20-23.06.2022 г. документи няма да се разглеждат. Брой показвания: 1,590