Критерии ГЦО

Критерии ГЦО

За учебната 2019-2020 година целодневната организация на обучение ще се осъществява както следва: ОРГАНИЗАЦИЯ : І клас – 3 полуинтернатни групи с максимален брой ученици 75 ІІ клас – 2