Прием ГЦО 2020/2021

Прием ГЦО 2020/2021

За учебната 2020-2021 година в 31 СУЧЕМ „И.Вазов“ се организират следните групи за целодневна организация: І  клас – 3 полуинтернатни групи с максимален брой ученици 75 ІІ  клас – 2