Прием ГЦО 2022/2023

Прием ГЦО 2022/2023

За учебната 2022-2023 година целодневната организация на обучение ще се осъществява както следва :  ОРГАНИЗАЦИЯ: І  клас – 4 полуинтернатни групи ІІ  клас – 3 полуинтернатни групи с максимален брой