Процедура по прием в ГЦОУД 2024/2025 г.

Процедура по прием в ГЦОУД 2024/2025 г.

За учебната 2024-2025 година  целодневната организация на обучение ще се осъществява както следва:   ОРГАНИЗАЦИЯ: І  клас – 4 полуинтернатни групи ІІ  клас – 3 полуинтернатни групи с максимален брой