Списъци на ГЦО

Списъци на ГЦО

С П И С Ъ К На учениците от ПЪРВА ГРУПА за целодневно обучение. Номер по ред Входящ № 1 631-2001-1/04.06.2020 2 628-1998-1/04.06.2020 3 721-2091-1/09.06.2020 4 603-1973-1/04.06.2020 5 634-2004-1/04.06.2020 6

Прием ГЦО 2020/2021

Прием ГЦО 2020/2021

За учебната 2020-2021 година в 31 СУЧЕМ „И.Вазов“ се организират следните групи за целодневна организация: І  клас – 3 полуинтернатни групи с максимален брой ученици 75 ІІ  клас – 2