Прием ГЦО 2021/2022

Прием ГЦО 2021/2022

За учебната 2021-2022 година целодневната организация на обучение ще се осъществява както следва :   ОРГАНИЗАЦИЯ : І  клас – 4 полуинтернатни групи ІІ  клас – 3 полуинтернатни групи с