Класиране

Класиране

СПИСЪК  НА  КЛАСИРАНИТЕ  УЧЕНИЦИ  В  ПЪРВИ  КЛАС ТРЕТО  КЛАСИРАНЕ № по ред Входящ номер 1.   423 / 22.06.2020 Близнак 424 / 22.06.2020   2. 429 / 22.06.2020    –––––––––––––––––––––––––-

Често задавани въпроси 1 клас

Често задавани въпроси 1 клас

Какво представлява тестът за начална училищна готовност?     Тестът за училищна готовност се провежда след като се утвърдят списъците на приетите за първи клас ученици, т.е. той по никакъв начин