Процедура за прием в 1 клас

Процедура за прием в 1 клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 Г. В 31 СУЧЕМ „ИВАН ВАЗОВ“ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС КАКТО СЛЕДВА : 4 паралелки по 24 ученици По Прилежащ район В

Често задавани въпроси 1 клас

Често задавани въпроси 1 клас

Какво представлява тестът за начална училищна готовност?     Тестът за училищна готовност се провежда след като се утвърдят списъците на приетите за първи клас ученици, т.е. той по никакъв начин