Родителски срещи 1 клас

Родителски срещи 1 клас

СЪОБЩЕНИЕ  ЗА  ПРОВЕЖДАНЕТО  НА  РОДИТЕЛСКИТЕ  СРЕЩИ  ЗА  ПЪРВИ  КЛАС Уважаеми родители, Родителските срещи за първи клас по паралелки ще се проведат на 09.09.2020 г. по следния график съобразно мерките за

За бъдещите първокласници

За бъдещите първокласници

Уважаеми родители, Списъците на приетите ученици в първи клас ще бъдат изнесени на 01.09.2020 г. За информация и въпроси се обръщайте към заместник-директора за начален етап – Венета Василева на

Класиране

Класиране

СПИСЪК  НА  КЛАСИРАНИТЕ  УЧЕНИЦИ  В  ПЪРВИ  КЛАС ТРЕТО  КЛАСИРАНЕ № по ред Входящ номер 1.   423 / 22.06.2020 Близнак 424 / 22.06.2020   2. 429 / 22.06.2020    –––––––––––––––––––––––––-

Често задавани въпроси 1 клас

Често задавани въпроси 1 клас

Какво представлява тестът за начална училищна готовност?     Тестът за училищна готовност се провежда след като се утвърдят списъците на приетите за първи клас ученици, т.е. той по никакъв начин