FAQ_BG

Често задавани въпроси 1 клас

Какво представлява тестът за начална училищна готовност?     Тестът за училищна готовност се провежда след като се утвърдят списъците на приетите за първи клас ученици, т.е. той по никакъв начин