Записване 1 клас

Записване 1 клас

СЪОБЩЕНИЕ  ЗА  ЗАПИСВАНЕ  НА  УЧЕНИЦИТЕ, ПРИЕТИ  НА  ПЪРВО  КЛАСИРАНЕ  В  ПЪРВИ  КЛАС  В  31 СУЧЕМ „Иван Вазов“ Уважаеми родители, Записването на учениците, приети на първо класиране в първи клас ще

Често задавани въпроси 1 клас

Често задавани въпроси 1 клас

Какво представлява тестът за начална училищна готовност?     Тестът за училищна готовност се провежда след като се утвърдят списъците на приетите за първи клас ученици, т.е. той по никакъв начин