doktor

Медицинско обслужване

  Медицински кабинет 31-во СУЧЕМ                    Дейностите в медицинския кабинет се осъществяват от доктор Диана Петкова – педиатър на училището и медицинските специалисти: мед.сестра – Грета Станчева и мед.сестра