Изисквания за извиняване на отсъствията

Изисквания за извиняване на отсъствията

На вниманието на учениците и родителите! Моля, запознайте се с  изискванията за отсъствията на учениците! Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи: 1. по медицински

Кой е срещу теб в мрежата? Съвети от ГДБОП.

Кой е срещу теб в мрежата? Съвети от ГДБОП.

Кибертормозът добива все по-големи мащаби в световен мащаб. Дали детето е подложено на него, се разпознава по 3 основни признака – многобройни съобщения, които изнервят детето; след като стане от

Нова WiFi мрежа

Нова WiFi мрежа

  С цел подобряване качеството и възможностите за електронно обучение, достъп до актуални информационни и комуникационни технологии, внедряване на иновативни съвременни обучителни методи, в 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“ беше изградена

Административни услуги

Административни услуги

Административни_услуги, предоставяни от 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“ Бланка_Евр._диплома за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование.