Процедура за прием в 1 клас

Процедура за прием в 1 клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 Г. В 31 СУЧЕМ „ИВАН ВАЗОВ“ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС КАКТО СЛЕДВА : 4 паралелки по 24 ученици По Прилежащ район В

31 СУЧЕМ „Иван Вазов“ отбеляза тържествено 65-годишнината от своето създаване

31 СУЧЕМ „Иван Вазов“ отбеляза тържествено 65-годишнината от своето създаване

На 31. май 2019 година 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“ отбеляза тържествено 65-годишнината от своето създаване. Зала „Maxima“ в УАСГ – София, гостоприемно отвори вратите си и сърцето на празника затуптя

Връчване на DSD езикови дипломи

Връчване на DSD езикови дипломи

На 25 октомври 18 ученика от 11В клас получиха своите немски езикови дипломи DSD I на тържество, организирано от учениците. Гости на тържеството бяха: – господин Лопес де Са –

Изисквания за извиняване на отсъствията

Изисквания за извиняване на отсъствията

На вниманието на учениците и родителите! Моля, запознайте се с  изискванията за отсъствията на учениците! Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи: 1. по медицински

Кой е срещу теб в мрежата? Съвети от ГДБОП.

Кой е срещу теб в мрежата? Съвети от ГДБОП.

Кибертормозът добива все по-големи мащаби в световен мащаб. Дали детето е подложено на него, се разпознава по 3 основни признака – многобройни съобщения, които изнервят детето; след като стане от

Нова WiFi мрежа

Нова WiFi мрежа

  С цел подобряване качеството и възможностите за електронно обучение, достъп до актуални информационни и комуникационни технологии, внедряване на иновативни съвременни обучителни методи, в 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“ беше изградена

Административни услуги

Административни услуги

Административни_услуги, предоставяни от 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“ Бланка_Евр._диплома за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование.