Провеждане НВО-БЕЛ и НВО-Математика

Провеждане НВО-БЕЛ и НВО-Математика

Дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2020/ 2021 година започват. УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, За Ваше улеснение Ви обръщаме внимание върху някои