4 етап – класиране

4 етап – класиране

№ по ред Вх. № Име на ученика, съгласно изискванията на ЗЗЛД Инициали БАЛ Забележка             1 1505-229/12.08.2022 Ахинора ААБ 353 класиран 2 1487-211/04.08.2022 Виктория 

Училища гнезда

Училища гнезда

Съгласно Заповед на МОН, № РД 01-509/14.06.2022 г., са определени следните училища за приемане на заявления на учениците за участие в първи и в трети етап на класиране: Всички училища