Трето класиране 8 клас

Трето класиране 8 клас

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, За неуспелите да се класират или неудовлетворени от втория етап на класирането и незаписали се ученици, както и тези, които не са кандидатствали до момента,  съществува