„Образование за утрешния ден“

„Образование за утрешния ден“

  На 15.10.2019 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ между Министерство на образованието и науката – конкретен бенефициент

За учениците от 7 и 12 клас

За учениците от 7 и 12 клас

Учениците от 7. и 10.клас, които желаят да се явят на изпит за промяна на годишната оценка по учебен предмет да подадат заявление до директора в канцеларията на училището до 23

Клуб  „Начална компютърна грамотност“

Клуб „Начална компютърна грамотност“

По случай 1 юни Международния ден на детето ви представяме нашите IT таланти от 1 клас и техните творби и  в звук,  и  в картина.                                                                      В 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“,

Клуб  „Графичен дизайн“

Клуб „Графичен дизайн“

По случай 1 юни Международния ден на детето ви представяме нашите IT таланти от 4 клас и тяхната изложба за вас! В 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“ и клуб  „Графичен дизайн“

С БНТ на училище

С БНТ на училище

С огромна гордост представяме уроците на преподавателя в 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“, г-жа Албена Йочкова, част от рубриката на Българската национална телевизия, „С БНТ на училище“. 1. Урок за земноводните.