Учебни помагала

Учебни помагала

Учебни помагала за начален етап – ТУК Учебни помагала за прогимназиален етап – ТУК Брой показвания: 6 

Стипендии

Стипендии

Постановление 328 на МС от 21.12.2017 г. за условията и реда на получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование – свалете от ТУК  Критерии, показатели, видове, ред и

Училищни нормативи

Училищни нормативи

Училищни нормативи: Можете да изтеглите Правилника за дейността на 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“: Правилник за дейността Можете да изтеглите Правила на пропускателния режим в 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“ Може да

Финансови отчети

Финансови отчети

Може да изтеглите утвърден бюджет на 31 СУЧЕМ за 2021 г. ИЗТЕГЛИ Можете да изтеглите Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от

Критерии за оценяване

Критерии за оценяване

Можете да свалите: Критерии за оценяване по география и икономика Критерии за оценяване по икономически дисциплини Критерии за оценяване по история Критерии за оценяване по икономически дисциплини – Пенка Добрева