Учебни помагала

Учебни помагала

Учебни помагала за начален етап – ТУК Учебни помагала за прогимназиален етап – ТУК Брой показвания: 2,984 

Стипендии

Стипендии

Постановление 328 на МС от 21.12.2017 г. за условията и реда на получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование – свалете от ТУК  Критерии, показатели, видове, ред и

Училищни нормативи

Училищни нормативи

Училищни нормативи: Правилник за устройството и дейността  Правила на пропускателния режим в 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“ Правила за безопасност на учениците в компютърната мрежа Правила за работа в електронна среда

Учебни планове

Учебни планове

Учебни планове за 2021-2022 учебна година: 1-ви клас 2-ри клас 3-ти клас 4-ти клас 5-ти клас 6-ти клас 7-ми клас 8-ми клас 9-ти клас 10-ти клас 11-ти клас 12-ти клас

Финансови отчети

Финансови отчети

Можете да изтеглите Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.04.2022 г. до 30.06.2022 г. ИЗТЕГЛИ Можете да изтеглите Сборен отчет за

Критерии за оценяване

Критерии за оценяване

Можете да свалите: Критерии за оценяване по география и икономика Критерии за оценяване по история и цивилизации Критерии за оценяване по философия и по гражданско образование Критерии за оценяване по