Учебни помагала

Учебни помагала

Учебни помагала за начален етап – ТУК Учебни помагала за прогимназиален етап – ТУК Брой показвания: 5,324 

Стипендии

Стипендии

Постановление 328 на МС от 21.12.2017 г. за условията и реда на получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование – свалете от ТУК  Критерии, показатели, видове, ред и

Училищни нормативи

Училищни нормативи

Училищни нормативи: Правилник  за устройството и дейността Стратегия за развитието на училището 2021 – 2026 г. Oтчет за изпълнението на Стратегията за развитие на  31 СУЧЕМ „Иван Вазов“ (2021-2025) за

Учебни планове

Учебни планове

Учебни планове за 2023-2024 учебна година Учебни планове за 2022-2023 учебна година Учебни планове за 2021-2022 учебна година Учебни планове за 2020-2021 учебна година   Брой показвания: 12,212 

Финансови отчети

Финансови отчети

Можете да изтеглите Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.04.2024 г. до 30.06.2024 г. ИЗТЕГЛИ Може да изтеглите утвърден бюджет на

Критерии за оценяване

Критерии за оценяване

Можете да свалите: Критерии за оценяване по география и икономика Критерии за оценяване по история и цивилизации Критерии за оценяване по философия и по гражданско образование Критерии за оценяване по