Регистрацията в електронния дневник е възможна САМО след като класният ръководител е вписал Вашия телефонен номер в платформата. Ако той не разполага с него, няма да можете да се регистрирате.

Регистрацията в електронния дневник е възможна САМО след като класният ръководител е вписал Вашия телефонен номер в платформата. Ако той не разполага с него, няма да можете да се регистрирате.

 ВАЖНО! Регистрацията в електронния дневник е възможна САМО след като класният ръководител е вписал Вашият телефонен номер в платформата. Ако той не разполага с него, няма да можете да се регистрирате.