ВАЖНО! ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ – график и ресурси /актуализирана/

ВАЖНО! ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ – график и ресурси /актуализирана/

На основание заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. на министъра на здравеопазването, считано от 04.01.2021 г.: Възстановяват се присъствените учебните занятия за учениците от първи до четвърти клас според утвърденото седмично разписание,

ПОМОЩ И СЪДЕЙСТВИЕ

ПОМОЩ И СЪДЕЙСТВИЕ

Уважаеми родители, скъпи ученици, колеги, Във връзка с писмо с вх. № РУО1-30702/03.11.2020 г. относно осигурена психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически специалисти в създалата се ситуация с COVID-19

Важно съобщение, относно екскурзиите и зелените училища!

Важно съобщение, относно екскурзиите и зелените училища!

Уважаеми родители, Във връзка със зачестили запитвания от страна на учениците за провеждане на ученически екскурзии и зелени училища в страната, Ви уведомяваме за следното: 1. Единственото организирано извеждане на

МЕРКИ  за ограничаване на рисковете от разпространение на COVID-19

МЕРКИ за ограничаване на рисковете от разпространение на COVID-19

Приложение-1-Протокол-задължителни-мерки Приложение-2-Протокол-училищни-мерки Приложение 3 Мерки за бързо и плавно преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда в 31 СУЧЕМ Приложение 4 Протокол – симптоми при ученик Приложение 5