МЕРКИ  за ограничаване на рисковете от разпространение на COVID-19

МЕРКИ за ограничаване на рисковете от разпространение на COVID-19

Приложение-1-Протокол-задължителни-мерки Приложение-2-Протокол-училищни-мерки Приложение-3-Протокол_за_бързо_и_плавно_преминаване_в_ОРЕС Приложение 4 Протокол – симптоми при ученик Приложение 5 Протокол – симптоми при възрастен Приложение 6 Протокол – положителен резултат при ученик Приложение 7 Протокол – положителен