Политика по управление

Политика по управление

Ръководството на 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“, гр. София, официално декларира своята Политика по управление на пътната безопасност, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на съответните равнища в Училището. Брой

Конспекти

Конспекти

Български език и литература 5 до 12 клас  Испански език 5-ти клас 6-ти клас 7-ми клас 8-ми клас 9 до 12 клас Английски език 5ти клас 6ти клас 7ми клас

График извънкласни дейности

График извънкласни дейности

ПЪРВИ срок на 2019-2020 година Графикът е в процес на изготвяне.   ЗАБЕЛЕЖКА : Помещенията да се освобождават не по-късно от крайния час на занятието. Внасянето на храна в помещенията

График за изпитни сесии

График за изпитни сесии

Изпитните сесии са определени в ПУДУ, а именно: Чл. 65аИзпитните сесии в училището се организират както следва : 1. Редовна сесия: 15 юни – 15 юли за оформяне на срочни