График за изпитни сесии

График за изпитни сесии

Изпитните сесии са определени в ПУДУ, а именно: Чл. 65аИзпитните сесии в училището се организират както следва : 1. Редовна сесия: 15 юни – 15 юли за оформяне на срочни