Заявления и бланки

Заявления и бланки

Препоръчваме  комуникацията да се извършва по електронен път на имейл адреса на училището – [email protected] При необходимост от посещение на място в училището се спазват следните правила : Всички посетители

Свободни места за прием

Свободни места за прием

СВОБОДНИ МЕСТА В ПАРАЛЕЛКИТЕ КЪМ 10.09.2020 Г. ІІІ КЛАС –  3 МЕСТА VІ КЛАС – чуждоезиков ПРОФИЛ – 1 Място VІІ КЛАС – МАТЕМАТИЧЕСКИ ПРОФИЛ – 2 МЕСТА ХІІ КЛАС – ЧУЖДОЕЗИКОВ ПРОФИЛ –

Политика по управление

Политика по управление

Ръководството на 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“, гр. София, официално декларира своята Политика по управление на пътната безопасност, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на съответните равнища в Училището.

Конспекти

Конспекти

Български език и литература 5-ти клас 6-ти клас 7-ми клас 8-ми клас 9-ти клас 10-ти клас 11-ти клас по новата учебна програма 12-ти клас профилирана подготовка 12-ти клас непрофилирана подготовка

График извънкласни дейности

График извънкласни дейности

ПЪРВИ срок на 2019-2020 година Графикът е в процес на изготвяне.   ЗАБЕЛЕЖКА : Помещенията да се освобождават не по-късно от крайния час на занятието. Внасянето на храна в помещенията