НП „Без свободен час“

НП „Без свободен час“

Цели на програмата: • Създаване на условия за непропускане на учебно съдържание • Осигуряване на достатъчно учебно време за усвояване и осмисляне на учебното съдържание чрез осигуряване на заместващи учители

Заявления и бланки

Заявления и бланки

Препоръчваме  комуникацията да се извършва по електронен път на имейл адреса на училището – [email protected] При необходимост от посещение на място в училището се спазват следните правила : Всички посетители

elektronen-dnevnik

Електронен дневник

Уважаеми ученици и родители, С цел улесняване на комуникацията между членовете на нашата училищна общност, от 15.03.2017 г. е въведен в употреба новия ни Електронен дневник. Той е най-бързата и

Политика по управление

Политика по управление

Ръководството на 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“, гр. София, официално декларира своята Политика по управление на пътната безопасност, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на съответните равнища в Училището. Брой

Конспекти

Конспекти

Български език и литература 5-ти клас 6-ти клас 7-ми клас 8-ми клас 9-ти клас 10-ти клас 11-ти клас по новата учебна програма 12-ти клас профилирана подготовка 12-ти клас непрофилирана подготовка

График извънкласни дейности

График извънкласни дейности

ПЪРВИ срок на 2019-2020 година Графикът е в процес на изготвяне.   ЗАБЕЛЕЖКА : Помещенията да се освобождават не по-късно от крайния час на занятието. Внасянето на храна в помещенията