Свободни места за прием

Свободни места за прием

СВОБОДНИ МЕСТА В ПАРАЛЕЛКИТЕ КЪМ 07.07.2020 Г. ІІІ клас –  1 място VІ клас – МАТЕМАТИЧЕСКИ ПРОФИЛ – 2 места VІІ клас – МАТЕМАТИЧЕСКИ ПРОФИЛ – 2 места ХІ клас

Политика по управление

Политика по управление

Ръководството на 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“, гр. София, официално декларира своята Политика по управление на пътната безопасност, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на съответните равнища в Училището.

Конспекти

Конспекти

Български език и литература 5-ти клас 6-ти клас 7-ми клас 8-ми клас 9-ти клас 10-ти клас 11-ти клас по новата учебна програма 12-ти клас профилирана подготовка 12-ти клас непрофилирана подготовка

График извънкласни дейности

График извънкласни дейности

ПЪРВИ срок на 2019-2020 година Графикът е в процес на изготвяне.   ЗАБЕЛЕЖКА : Помещенията да се освобождават не по-късно от крайния час на занятието. Внасянето на храна в помещенията

График за изпитни сесии

График за изпитни сесии

Изпитните сесии са определени в ПУДУ, а именно: Чл. 65аИзпитните сесии в училището се организират както следва : 1. Редовна сесия: 15 юни – 15 юли за оформяне на срочни