Прием ГЦОУД 2023/2024 г.

Прием ГЦОУД 2023/2024 г.

За учебната 2023-2024 година  целодневната организация на обучение ще се осъществява както следва: ОРГАНИЗАЦИЯ: І  клас – 4 полуинтернатни групи ІІ  клас – 3 полуинтернатни групи с максимален брой ученици

Награди от конкурс за детска рисунка „Освобождението“

Награди от конкурс за детска рисунка „Освобождението“

Наши ученици получиха грамоти от Националния конкурс за детска рисунка „Освобождението“ за проявено художествено виждане и оригинално пресъздаване идеята на конкурса. 1. Боряна Ангелова – 5б клас 2. Мартина Дамянска

НП „Без свободен час“

НП „Без свободен час“

Цели на програмата: • Създаване на условия за непропускане на учебно съдържание • Осигуряване на достатъчно учебно време за усвояване и осмисляне на учебното съдържание чрез осигуряване на заместващи учители

Заявления и бланки

Заявления и бланки

Препоръчваме  комуникацията да се извършва по електронен път на имейл адреса на училището:  [email protected] Заявление за отсъствие до 3 дни в една учебна година Заявление за отсъствие до 7 дни

elektronen-dnevnik

Електронен дневник

Уважаеми ученици и родители, С цел улесняване на комуникацията между членовете на нашата училищна общност, от 15.03.2017 г. е въведен в употреба новия ни Електронен дневник. Той е най-бързата и