Награди от конкурс за детска рисунка „Освобождението“

Награди от конкурс за детска рисунка „Освобождението“

Наши ученици получиха грамоти от Националния конкурс за детска рисунка „Освобождението“ за проявено художествено виждане и оригинално пресъздаване идеята на конкурса. 1. Боряна Ангелова – 5б клас 2. Мартина Дамянска

Възстановяване на присъствения образователен процес за учениците от I до XII клас

Възстановяване на присъствения образователен процес за учениците от I до XII клас

Уважаеми родители и ученици, Ред и организация на обучението на учениците от I до XII клас, считано от 11.04.2022 г.: 1. Възстановява се присъственият образователен процес за всички ученици от

НП „Без свободен час“

НП „Без свободен час“

Цели на програмата: • Създаване на условия за непропускане на учебно съдържание • Осигуряване на достатъчно учебно време за усвояване и осмисляне на учебното съдържание чрез осигуряване на заместващи учители

Заявления и бланки

Заявления и бланки

Препоръчваме  комуникацията да се извършва по електронен път на имейл адреса на училището – [email protected] При необходимост от посещение на място в училището се спазват следните правила : Всички посетители

elektronen-dnevnik

Електронен дневник

Уважаеми ученици и родители, С цел улесняване на комуникацията между членовете на нашата училищна общност, от 15.03.2017 г. е въведен в употреба новия ни Електронен дневник. Той е най-бързата и

Свободни места за прием

Свободни места за прием

СВОБОДНИ МЕСТА В ПАРАЛЕЛКИТЕ КЪМ 21.03.2022 г. VІ клас – МАТЕМАТИКА – 2 мeста VІІ клас – ЧУЖД ЕЗИК – 3 места Х клас – МАТЕМАТИЧЕСКИ – АЕ/НЕ – 1 място ХІ клас – ЧУЖДИ

Политика по управление

Политика по управление

Ръководството на 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“, гр. София, официално декларира своята Политика по управление на пътната безопасност, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на съответните равнища в Училището. Брой