Децата от клуб „Дигитална работилница“ получиха сертификати за успешно включване в „Hour of code 2023 г.“

Децата от клуб „Дигитална работилница“ получиха сертификати за успешно включване в „Hour of code 2023 г.“

Децата от клуб „Дигитална работилница“ към 31 СУЧЕМ “Иван Вазов“  по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешният ден“ получиха сертификати след като успешно се включиха в „Hour of code 2023 г.“

РАБОТА ПО ПРОЕКТИ

РАБОТА ПО ПРОЕКТИ

Тук може да се запознаете с участието на 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“ в различни проекти на Европейския съюз и МОН. Брой показвания: 3,295 

Бинарен урок „Музикална математика“

Бинарен урок „Музикална математика“

Учениците от 9в клас на 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“, под ръководството на своите учители по музика г-жа Антония Стефанова-Съйкова и по математика г-жа Маргарита Цветанова, представиха открит бинарен урок „Музикална

Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия.

Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия.

Учениците от вторите класове отбелязаха по интригуващ начин Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия.   Превантивно занимание по пътна безопасност – част от инициативата на 31 СУЧЕМ

Отлично представяне на Андрей Чурешки от 7г

Отлично представяне на Андрей Чурешки от 7г

През изминалата седмица, в музея „Земята и хората“ се проведе награждаването на победителите от Националния конкурс за детска рисунка илюстрация „Български светци, царе, герои“ на фондация „Детето и фолклорът“. В