ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,   Уведомяваме Ви, че в профила на учениците в електронната платформа https://priem.mon.bg е качено кратко ръководство за кандидатстване онлайн. Напомняме, че срокът за подаване на заявления за участие

Класиране 5 клас

Класиране 5 клас

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г. № входящ номер  БАЛ Резултат от олимпиада/състезание 1 846-2216 24 42 2 788-2158 24 20.5 3 881-2251

„Образование за утрешния ден“

„Образование за утрешния ден“

  На 15.10.2019 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ между Министерство на образованието и науката – конкретен бенефициент

Списъци на ГЦО

Списъци на ГЦО

С П И С Ъ К На учениците от ПЪРВА ГРУПА за целодневно обучение. Номер по ред Входящ № 1 631-2001-1/04.06.2020 2 628-1998-1/04.06.2020 3 721-2091-1/09.06.2020 4 603-1973-1/04.06.2020 5 634-2004-1/04.06.2020 6

За учениците от 7 и 12 клас

За учениците от 7 и 12 клас

Учениците от 7. и 10.клас, които желаят да се явят на изпит за промяна на годишната оценка по учебен предмет да подадат заявление до директора в канцеларията на училището до 23