Важно съобщение, относно екскурзиите и зелените училища!

Важно съобщение, относно екскурзиите и зелените училища!

Уважаеми родители, Във връзка със зачестили запитвания от страна на учениците за провеждане на ученически екскурзии и зелени училища в страната, Ви уведомяваме за следното: 1. Единственото организирано извеждане на

Какво трябва да знаят родителите

Какво трябва да знаят родителите

Във връзка с динамичната епидемична обстановка от COVID-19 в страната, Министерството на здравеопазването апелира родителите и обществото за отговорно здравно и социално поведение, чрез спазване на мерките за използване на

Информационен бюлетин

Информационен бюлетин

Към 26.09.2020 г., епидемичната ситуация в 31 СУЧЕМ е спокойна. Няма установени заразени или заболели от COVID-19 ученици, учители или непедагогически персонал. Към 19.09.2020 г., епидемичната ситуация в 31 СУЧЕМ

Заявления и бланки

Заявления и бланки

Препоръчваме  комуникацията да се извършва по електронен път на имейл адреса на училището – [email protected] При необходимост от посещение на място в училището се спазват следните правила : Всички посетители

Седмично разписание

Седмично разписание

Влизане и излизане от различни входове на училището: През централния вход влизат и излизат: ГЦО на г-жа Антония Иванова и г-жа Цветелина Цокева от 2 кабинет, ГЦО на г-жа Поли

Родителски срещи 1 клас

Родителски срещи 1 клас

СЪОБЩЕНИЕ  ЗА  ПРОВЕЖДАНЕТО  НА  РОДИТЕЛСКИТЕ  СРЕЩИ  ЗА  ПЪРВИ  КЛАС Уважаеми родители, Родителските срещи за първи клас по паралелки ще се проведат на 09.09.2020 г. по следния график съобразно мерките за