5 шампионски титли за Алекса Рашева

5 шампионски титли за Алекса Рашева

На 23.11.2019 г. бе проведено Републиканско първенство по художествена гимнастика за девойки до 10 годишна възраст. В оспорваната надпревара между 143 деца от цяла България, Алекса Рашева, ученичка от трети

Избор на нов Обществен съвет

Избор на нов Обществен съвет

На 21.11.2019 г. се състоя Общо събрание на номинираните от всяка паралелка представители на родителите със задача избор на нов състав на Обществения съвет в 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“, поради

Ида от 3б клас, гордеем се с теб!

Ида от 3б клас, гордеем се с теб!

На държавното Първенство за ансамбли до 10 години, категория А, ансамбълът на “ София спорт“, в който участва Ида Стефанова – 3″Б“ клас , стана Вицешампион на България. От проведеният

Свободни места за прием

Свободни места за прием

СВОБОДНИ МЕСТА В ПАРАЛЕЛКИТЕ КЪМ 01.11.2019 Г.   7Д – ЧУЖДОЕЗИКОВ ПРОФИЛ –         АЕ/ИЕ  – 2 МЕСТА 10Д – МАТЕМАТИЧЕСКИ ПРОФИЛ – АЕ/НЕ 1 МЯСТО 11В – ЧУЖДОЕЗИКОВ ПРОФИЛ

31 СУЧЕМ в Народното събрание

31 СУЧЕМ в Народното събрание

Учениците от третите класове с класни ръководители: г-жа Любенова, г-жа Харалампиева, г-жа Лалова и г-жа Иванова, заедно с ръководителите на групите ГЦО: г-жа Цокева и г-жа Иванова посетиха Народното събрание.

Правна рамка

Правна рамка

Закон за предучилищното и училищното образование Глава четиринадасета. ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ Чл. 265. (1) С цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности към всяка детска градина и всяко