ВАЖНО! Частично възстановяване на присъствения учебен процес – график и ресурси /актуализирана 9.04.2021/

ВАЖНО! Частично възстановяване на присъствения учебен процес – график и ресурси /актуализирана 9.04.2021/

На основание заповед РД-01-220/08.04.2021 г. на министъра на здравеопазването, писмо с Изх. № РУО1-10762/08.04.2021 г. на РУО и заповед РД 715-715/09.04.2021 г. на директора на 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“, за

Информационна платформа за педагогически специалисти

Информационна платформа за педагогически специалисти

Информационната платформа подкрепя дейностите по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез

Новоизграден „Кът за четене“ на Дарителската ни библиотека

Новоизграден „Кът за четене“ на Дарителската ни библиотека

Щастливи сме да споделим с Вас радостта си от новоизградения „Кът за четене“ по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Библиотеките като образователна среда“, който е естествено продължение

С БНТ на училище

С БНТ на училище

Продължава кампанията „С БНТ на училище“, която стартира с подкрепата на Министерството на образованието и науката в началото на обучението от разстояние в електронна среда. Двете поредици – „На фокус

Първа в цяла България!

Първа в цяла България!

Ученичката Марина Вълкова от 4 б клас ,ЦДО 4 1 , с ръководител г-жа Цвети Цокева, участва в конкурс за Комикс на тема: “ Коледна история “ . Сред над