С признателност към родителите доброволци!

С признателност към родителите доброволци!

Ръководството и Педагогическият екип на 31. СУЧЕМ «Иван Вазов» изказват сърдечна благодарност на родителите доброволци, които със своята безкористна помощ и всеотдайна грижа подпомагат работата на Училището за благото на

Note-Book-white

Административни услуги

Административни_услуги, предоставяни от 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“ Бланка_Евр._диплома за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование.   Брой показвания: 1,148