Важна информация

Абонамент новини

7 "В" клас

 

(Информацията е за 2016-2017 учебна година)

Преподаватели:

Класен ръководител Силвана Ингелска
Български език и литература Нина Ботева
Английски език Александър Чакмаков
Математика Адриана Маринова
География Георги Пеев
Музика Надка Георгиева
Физическо възпитание и спорт Силвана Ингелска
Информационни технологии Светлана Димитрова/Виктория Чолева
Изобразително изкуство Лилия Райчева
Химия Валентина Цанкова
История Катя Бенчева
Технологии Даниела Янкова
Физика Илона Мирчева
Биология Красимира Христова
Немски език Димитрия Йошева


Връзка към контактите на учителите: ТУК

Връзка към графика за класни и контролни: ТУК
 

Връзка към учебните програми: ТУК

 

 

Търсене в сайта

Наука

Спорт, изкуство