Важна информация

Абонамент новини

7 "Б" клас

 

(Информацията е за 2016-2017 учебна година)

Преподаватели:

Класен ръководител Красимира Христова
Български език и литература Нина Ботева
Английски език Радка Генчева
Математика Адриана Маринова
География Георги Пеев
Музика Надка Георгиева
Физическо възпитание и спорт Силвана Ингелска
Информационни технологии Светлана Димитрова/Виктория Чолева
Изобразително изкуство Лилия Райчева
Химия Валентина Цанкова
История Катя Бенчева
Технологии Даниела Янкова
Физика Илона Мирчева
Биология Красимира Христова


Връзка към контактите на учителите: ТУК

Връзка към графика за класни и контролни: ТУК
 

Връзка към учебните програми: ТУК

 

Търсене в сайта

Наука

Спорт, изкуство