Важна информация

Абонамент новини

5 "Д" клас

(Информацията е за 2016-2017 учебна година)

Списък с учениците - изтеглете като файл от ТУК

Преподаватели:

Класен ръководител Ивайло Иванов
Български език и литература Тодор Таслаков
Английски език Ваня Павлова
Математика Мария Вандусиел
География Георги Пеев
Музика Боянка Спасова
Физическо възпитание и спорт Ивайло Иванов
Информационни технологии Снежина Николкова/Маргарита Иванова
Изобразително изкуство Лилия Райчева
Човек и природа Виолета Вълчева
История Катя Бенчева
Домашна техника и икономика Даниела Янкова
Немски език Димитрия Йошева
Руски език Бонка Георгиева


Връзка към контактите на учителите: ТУК

Връзка към графика за класни и контролни: ТУК
 

Връзка към учебните програми: ТУК

 

Търсене в сайта

Наука

Спорт, изкуство