Важна информация

Абонамент новини

8 "Е" клас

(Информацията е за 2016-2017 учебна година)

Списък с учениците - изтеглете като файл от ТУК

Преподаватели:

Класен ръководител Катя Гусева
Български език и литература Тодор Таслаков
Английски език Галина Басат, Катя Гусева
Математика Светлана Гьорева
Музика Надка Георгиева
Физическо възпитание и спорт Румен Куманов
Информационни технологии Светлана Димитрова/Виктория Чолева
Изобразително изкуство Лилия Райчева


Връзка към контактите на учителите: ТУК

Връзка към графика за класни и контролни: ТУК
 

Връзка към учебните програми: ТУК

 

Търсене в сайта

Наука

Спорт, изкуство