Важна информация

Абонамент новини

11 "Е" клас

(Информацията е за 2016-2017 учебна година)

Преподаватели:

Класен ръководител Силвия Тодорова
Български език и литература Цветелина Димитрова
Английски език Александър Чакмаков
Математика Ирена Стайкова
География Гинка Кръстева
Физическо възпитание и спорт Мария Иванова
Химия Валентина Цанкова
История Борис Русев
Философия Стойна Тончева
Физика Силвия Тодорова
Биология Албена Йочкова
Немски език Димитрия Йошева
Маркетинг и реклама Марияна Кръстева
Мениджмънт на фирмата Марияна Кръстева
Интернет с компютърна графика Юлия Иванова/Румянка Горанчева


Връзка към контактите на учителите: ТУК

Връзка към графика за класни и контролни: ТУК

Връзка към списъците със стипендианти: ТУК
 

Връзка към учебните програми: ТУК

 

Търсене в сайта

Наука

Спорт, изкуство