Важна информация

Абонамент новини

11 "Д" клас

 • (Информацията е за 2016-2017 учебна година)

  Преподаватели:

  Класен ръководител Марияна Кръстева
  Български език и литература Тодор Таслаков
  Английски език Александър Чакмаков
  Математика Ирена Стайкова
  География Гинка Кръстева
  Физическо възпитание и спорт Мария Иванова
  Химия Валентина Цанкова
  История Борис Русев
  Философия Стойна Тончева
  Физика Илона Мирчева
  Биология Албена Йочкова
  Немски език Димитрия Йошева
  Маркетинг и реклама Марияна Кръстева
  Мениджмънт на фирмата Марияна Кръстева
  Интернет с компютърна графика Юлия Иванова/Румянка Горанчева


  Връзка към контактите на учителите: ТУК

  Връзка към графика за класни и контролни: ТУК

  Връзка към списъците със стипендианти: ТУК
   

  Връзка към учебните програми: ТУК

Търсене в сайта

Наука

Спорт, изкуство