Важна информация

Абонамент новини

11 "А" клас

(Информацията е за 2016-2017 учебна година)

Преподаватели:

Класен ръководител Искра Георгиева
Български език и литература Олга Тодорова
Английски език Искра Георгиева
Математика Светлана Гьорева
География Гинка Кръстева
Физическо възпитание и спорт Иван Иванов
Химия Валентина Цанкова
История Борис Русев
Философия Стойна Тончева
Физика Илона Мирчева
Биология Албена Йочкова
Немски език Димитрия Йошева


Връзка към контактите на учителите: ТУК

Връзка към графика за класни и контролни: ТУК

Връзка към списъците със стипендианти: ТУК
 

Връзка към учебните програми: ТУК

 

 

Търсене в сайта

Наука

Спорт, изкуство