Важна информация

Абонамент новини

9 "Д" клас

(Информацията е за 2016-2017 учебна година)

Преподаватели:

Класен ръководител Севда Димитрова
Български език и литература Виолета Инева
Английски език Ирена Атанасова
Математика Севда Димитрова
География Ева Радева
Музика Надка Георгиева
Физическо възпитание и спорт Румен Куманов
Информационни технологии Юлия Иванова/Румянка Горанчева
Изобразително изкуство Маргарита Иванова
Химия Юлиянка Постолова
История Мариана Караджова
Психология и логика Магдалена Бояджийска
Физика Силвия Тодорова
Биология Албена Йочкова
Немски език Димитрия Йошева


Връзка към контактите на учителите: ТУК

Връзка към графика за класни и контролни: ТУК
 

Връзка към учебните програми: ТУК

 

От десети клас учениците ще могат да получават стипендии в зависимост от редица фактори, включително годишния успех и броя неизвинени отсъствия в девети клас. Прочетете повече за стипендиите ТУК

 

 

Търсене в сайта

Наука

Спорт, изкуство