Важна информация

Абонамент новини

12 "Е" клас

(Информацията е за 2016-2017 учебна година)

Преподаватели:

Класен ръководител Мария Иванова
Български език и литература Надежда Николчева, Виолета Инева
Английски език Симеон Брунков
Математика Светлана Гьорева
География Гинка Кръстева
Физическо възпитание и спорт Мария Иванова
История Мариана Караджова
Свят и личност Стойна Тончева
Физика Илона Мирчева
Немски език Елка Жекова
Фирмено право Петър Живков
Мениджмънт на фирмата Марияна Кръстева
Счетоводство на фирмата Петър Живков
Маркетинг и реклама Марияна Кръстева


Връзка към контактите на учителите: ТУК

Връзка към графика за класни и контролни: ТУК

Връзка към списъците със стипендианти: ТУК
 

Връзка към учебните програми: ТУК

 

 

Търсене в сайта

Наука

Спорт, изкуство