Важна информация

Абонамент новини

12 "Д" клас

(Информацията е за 2016-2017 учебна година)

Преподаватели:

Класен ръководител Георги Велев
Български език и литература Георги Велев
Английски език Симеон Брунков
Математика Светлана Гьорева
География Гинка Кръстева
Физическо възпитание и спорт Иван Иванов
История Магдалена Бояджийска
Свят и личност Стойна Тончева
Физика Илона Мирчева
Немски език Димитрия Йошева
Фирмено право Петър Живков
Мениджмънт на фирмата Марияна Кръстева
Счетоводство на фирмата Петър Живков
Маркетинг и реклама Марияна Кръстева


Връзка към контактите на учителите: ТУК

Връзка към графика за класни и контролни: ТУК

Връзка към списъците със стипендианти: ТУК
 

Връзка към учебните програми: ТУК

 

 

Търсене в сайта

Наука

Спорт, изкуство