Търсене в сайта

Признание

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На 23 и 24 октомври 2018 г. от 18,30 ч. ще се проведат родителски срещи.

Графикът е следния:

На 23.10.2018 г. - за класовете, които учат първа смяна.

На 24.10.2018 г. - за класовете, които учат втора смяна.

Във връзка с провеждането на родителските срещи,
учебните часове за втора смяна на 23 и 24.10.2018 г.
ще бъдат със следната продължителност:

1 час      13.30 - 14.00

2 час      14.10 - 14.40

3 час      14.50 - 15.20

4 час      15.40 - 16.10

5 час      16.20 - 16.50

6 час      17.00 - 17.30

                   7 час      17.35 - 18.05


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Нека се обединим и заедно направим училището по-спокойно и безопасно място за децата ни! Както знаете, в нашето училище сме подсигурили строг пропускателен режим с чипове, камери за видеонаблюдение, брави с възможност за отваряне само отвътре при аварийни ситуации, физическа охрана и СОТ на лицензирана фирма за охрана и дежурни учители вътре в сградата и навън в дворното пространство. Всички тези скъпоструващи мерки биха имали слаб резултат, ако не срещат Вашето съдействие по отношение на спазването и разяснението им.
Ако Вие проверявате детето си ежедневно за персоналния пропускателен чип, ако разговаряте с него, че трябва винаги да го носи у себе си, дори по време на междучасията, че не трябва да го преотстъпва и трябва да ползва за влизане и излизане официалните входове на сградата, охранителите и дежурните учители имат повече шанс да откроят и спират външни лица, които биха били заплаха за здравето,  живота и имуществото на Вашите деца.


РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В КАБИНЕТИТЕ, В КОИТО УЧИ СЪОТВЕТНАТА ПАРАЛЕЛКА


      РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАБИНЕТИТЕ ЗА 23.10.2018 г.

ScreenHunter 206 Sep. 05 12.21

 

 


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАБИНЕТИТЕ ЗА 24.10.2018 г.

ScreenHunter 207 Sep. 05 12.21 

 

 

1

Наука

Спорт, изкуство