Важна информация

Абонамент новини

ДЕЙНОСТ

СРОК

ОТГОВОРНИК

Туристическа и спортна дейност

1.Участие в ежегодна седмица на физическата активност и спорта MOVE WEEK

М.09

2. Реализация на модул „Туризъм

м.10

м.12

м.02

м.04

м.05/06

Класни ръководители

ПДУД

3. Шахматен турнир „Златната пешка”

м.11

Учители по ВФС

4. Участие в турнир по футбол „Данониада”

м. 04-05

Учители по ФВС

5 Организиране на „бели и зелени” училища

По заявка 05/06

Класни ръководители

ПДУД

6 Участие в турнир „Спортни лъвчета” по повод Деня на Народните будители

м.11

Учители по ФВС

7. Участие в турнир по плуване за купата на Кмета на София

м.12

Учители по ФВС

8. Участие в Ученически игри 2016

По план на СтО

Учители по ФВС

9. Участие в Grassroots

футболен турнир по случай 01 юни

м.06

Начални учители

10. Участие в турнир по Бадминтон „Златно перце”

м.05

Учители по ФВС

11. Участие в Турнир по футбол за ученици от София за „Купата на Кока

м.06

Учители по ФВС

12. Участие в „Бързи, умни, сръчни”

м. 05

Начални учители

13 Включване в инициативата - Живей активно „Нестле България”

м.06

Класни ръководители

 

ДЕЙНОСТ                                                         СРОК                                   ОТГОВОРНИК

Туристическа и спортна дейност

1.      Участие в ежегодна седмица на физическата активност и спорта MOVE WEEK

М.09

2.      Реализация на модул „Туризъм

м.10

м.12

м.02

м.04

м.05/06

Класни ръководители

ПДУД

3.      Шахматен турнир „Златната пешка”

м.11

Учители по ВФС

4.      Участие в турнир по футбол „Данониада”

м. 04-05

Учители по ФВС

5.      Организиране на „бели и зелени” училища

По заявка 05/06

Класни ръководители

ПДУД

6.      Участие в турнир „Спортни лъвчета” по повод Деня на Народните будители

м.11

Учители по ФВС

7.      Участие в турнир по плуване за купата на Кмета на София

м.12

Учители по ФВС

8.      Участие в Ученически игри 2016

По план на СтО

Учители по ФВС

9.      Участие в „Grassroots”

футболен турнир

по случай 01 юни

м.06

Начални учители

10.  Участие в турнир по Бадминтон „Златно перце”

м.05

Учители по ФВС

11.  Участие в Турнир по футбол за ученици от

12.  София за „Купата на Кока

м.06

Учители по ФВС

13.  Участие в „Бързи, умни, сръчни”

м. 05

Начални учители

14.  Включване в инициативата - Живей активно „Нестле България”

м.06

Класни ръководители

Търсене в сайта

Наука

Спорт, изкуство