Важна информация

Абонамент новини

 (Забележка: За графика на училищните, областните и националните кръгове на всички олимпиади слезте по-надолу в документа)


 

 

31 СУЧЕМ „ИВАН ВАЗОВ”

 

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА – 4 КЛАС

 

08.02.2017г.

 

НАЧАЛО : 09.00 Ч.

 

    КРАЙ :13.00 Ч.

 

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА -08.02.2017г.

 

КАБИНЕТ № 101

 

Име, презиме, фамилия

Клас

Училище

1.    

Айсун Вежди Съткъ

4

150 ОУ “Цар Симеон Първи“

2.    

Божидар Василев Кръстанов

4

150 ОУ “Цар Симеон Първи“

3.    

Боян Мирославов Станчев

4

150 ОУ “Цар Симеон Първи“

4.    

Виктор Александров Тодоров

4

108 СУ "Никола Беловеждов"

5.    

Виктор Георгиев Занешев

4

150 ОУ “Цар Симеон Първи“

6.    

Виктория Бисерова Василева

4

108 СУ "Никола Беловеждов"

7.    

Ева Ясенова Димитрова

4

4 ОУ "Професор Джон Атанасов"

8.    

Йоана Николаева Нетезилова

4

108 СУ "Никола Беловеждов"

9.    

Калоян Стефанов Чирпанлиев

4

4 ОУ "Професор Джон Атанасов"

10.

Михаела Светославова Младенова

4

4 ОУ "Професор Джон Атанасов"

11.

Преслав Мирослав Стоев

4

138. СУ"Проф. В. Златарски"

12.

Теодора Огнянова Първанова

4

108 СУ "Никола Беловеждов"

13.

Тома Стефанов Каймаканов

4

4 ОУ "Професор Джон Атанасов"

14.

Христиан Станимиров Дончев

4

68 СУ

 

КВЕСТОРИ : 1.МАРИАНА КАРАДЖОВА

                           2.ДАНИЕЛА НИКОЛОВА

 

 

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА -08.02.2017г.

 

КАБИНЕТ № 102

 

Име, презиме, фамилия

Клас

Училище

1.    

Александър Орлинов Евстатиев

4

69 СУ "Димитър Маринов"

2.    

Анна-Мария Лъчезарова Добрева

4

4 ОУ "Професор Джон Атанасов"

3.    

Борис Кирилов Кирилов

4

69 "Димитър Маринов"

4.    

Виктор Викторов Коцев

4

156 ОУ

5.    

Виктор Викторов Коцев

4

156. ОУ "Васил Левски"

6.    

Виктор Ивайлов Руменов

4

156. ОУ "Васил Левски"

7.    

Вихър Андреев Рангелов

4

138. СУ"Проф. В. Златарски"

8.    

Георги Калинов Трайков

4

69 СУ "Димитър Маринов"

9.    

Данислава Георгиева Георгиева

4

159 основно училище "Васил Левски"

10.

Евайла Бориславова Димитрова

4

150 ОУ “Цар Симеон Първи“

11.

Камелия Петрова Пейчинова

4

150 ОУ “Цар Симеон Първи“

12.

Константин Ивайлов Филипов

4

150 ОУ “Цар Симеон Първи“

13.

Кристияна Даниелова Чавгова

4

150 ОУ “Цар Симеон Първи“

14.

Лилия Димова Тодорова

4

68 СУ

 

 

КВЕСТОРИ : 1.АННА ГЪРКОВА

 

                         2.МАРИЯ ИВАНОВА

 

 

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА -08.02.2017г.

 

КАБИНЕТ № 103

 

Име, презиме, фамилия

Клас

Училище

1.    

Александър   Цветков   Цветков

4

143 ОУ "Г.Бенковски"

2.    

Антон Бранимиров Балабанов

4

49.ОУ"Бенито Хуарес"

3.    

Атанас Петров Нинов

4

49.ОУ"Бенитоо Хуарес"

4.    

Борислав Габриелов Каменов

4

130 СУ "Стефан Караджа"

5.    

Боян   Георгиев   Стаменов

4

143 ОУ "Г.Бенковски"

6.    

Владимир Михайлов Филипов

4

199 ОУ "Свети Апостол Йоан Богослов"

7.    

Димитър Атанасов Германов

4

42 ОУ "Хаджи Димитър"

8.    

Ива Васкова Василева

4

85 СУ "Отец Паисий"

9.    

Йоана Иванова Колева

4

130 СУ " Стефан Караджа"

10.

Кристиян   Милков   Неделчев

4

143 ОУ "Г.Бенковски"

11.

Мартина Николай Бикова

4

138. СУ"Проф.В. Златарски"

12.

Снежана Велиславова Сарова

4

44. СУ "Неофит Бозвели"

13.

Спас Бориславов Арсов

4

42 ОУ "Хаджи Димитър"

14.

Таня   Бориславова   Кьосева

4

143 ОУ "Г.Бенковски"

 

 

КВЕСТОРИ : 1.ИЛИЯ ГРИГОРОВ

 

                          2.СТОЙНА ТОНЧЕВА

 

 

 

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА -08.02.2017г.

 

КАБИНЕТ № 104

 

Име, презиме, фамилия

Клас

Училище

1.    

Kатрин Владимирова Церовска

4

143 ОУ "Г.Бенковски"

2.    

Александър   Василев   Чакъров

4

143 ОУ "Г.Бенковски"

3.    

Виктор Владиславов Бажан

4

95 СУ "Проф. Иван Шишманов"

4.    

Габриела Руменова Манчева

4

95 СУ "Проф. Иван Шишманов"

5.    

Георги Георгиев Иванов

4

130 СУ "Стефан Караджа"

6.    

Емил Тодоров Тодоров

4

138. СУ"Проф.В.Златарски"

7.    

Емили Яворова Васева

4

109 ОУ "Христо Смирненаски"

8.    

Ивет Христова Николаева

4

130 СУ "Стефан Караджа"

9.    

Мариела Пламенова Калчева

4

49.ОУ"Бенитоо Хуарес"

10.

Мария Николаева Стоянова

4

130 СУ "Стефан Караджа"

11.

Михаил   Бориславов   Петров

4

143 ОУ "Г.Бенковски"

12.

Момчил Мирославов Атанасов

4

49.ОУ"Бенитоо Хуарес"

13.

Моника Даниелова Петрова

4

109 ОУ "Христо Смирненаски"

14.

Николай Пламенов Чобанов

4

49.ОУ"Бенитоо Хуарес"

 

 

КВЕСТОРИ : 1.ДЕСИСЛАВА КАЦАРОВА

 

                          2.ИВАН ИВАНОВ

 

 

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА -08.02.2017г.

 

КАБИНЕТ № 105

 

Име, презиме, фамилия

Клас

Училище

1.    

Борис   Панайотов   Филев

4

143 ОУ "Г.Бенковски"

2.    

Виктория  Харизaнова Милкова

4

95 СУ ,,Проф. Иван Шишманов”

3.    

Джем Петър Метин Гьонгьор

4

95 СУ ,,Проф. Иван Шишманов”

4.    

Красимир Веселинов Васев

4

109 ОУ "Христо Смирненаски"

5.    

Мария Стоянова Георгиева

4

130 СУ "Стефан Караджа"

6.    

Натали Кръстанова Добрева

4

130 СУ "Стефан Караджа"

7.    

Радостина Даниелова Дичева

4

49.ОУ"Бенитоо Хуарес"

8.    

Рая Георгиева Георгиева

4

49.ОУ"Бенитоо Хуарес"

9.    

Росена   Недеславова   Иванова

4

143 ОУ "Г.Бенковски"

10.

Светослав Стоянов Пенкьовски

4

49.ОУ"Бенитоо Хуарес"

11.

Симеон   Любомиров   Христов

4

143 ОУ "Г.Бенковски"

12.

Станислав   Бойков   Йорданов

4

143 ОУ "Г.Бенковски"

13.

Станислав Радославов Денев

4

95 СУ ,,Проф. Иван Шишманов”

14.

Ян По Сен

4

49.ОУ"Бенитоо Хуарес"

 

 

КВЕСТОРИ : 1.ВИОЛЕТА КОСТОВА

 

                          2.ГЕОРГИ ВЕЛЕВ

 

 

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА -08.02.2017г.

 

КАБИНЕТ № 106

 

Име, презиме, фамилия

Клас

Училище

1.    

Александър Десиславов Янков

4

23 СУ

2.    

Александър Цветомиров Цветков

4

138. "Проф.В.Златарски"

3.    

Анна Костадинова Чорбаджийска

4

148 ОУ "Професор доктор Любомир Милетич"

4.    

Божидар Пламенов Вучков

4

148 ОУ "Професор доктор Любомир Милетич"

5.    

Владислав Руменов Иванов

4

23 СУ

6.    

Гергана Стаменова Кочкова

4

31 СУЧЕМ

7.    

Дарина Николаева Петкова

4

23 СУ

8.    

Дойчин Николаев Минчев

4

31 СУЧЕМ

9.    

Елена Николаева Борогова

4

138. "Проф.В.Златарски"

10.

Кристиян Юлиянов Стефанов

4

109 ОУ "Христо Смирненски"

11.

Мария Пламенова Иванова

4

148 ОУ "Професор доктор Любомир Милетич"

12.

Мира Мирославова Велева

4

138. "Проф.В.Златарски"

13.

Светлозар Евгений Бутенко

4

109 ОУ "Христо Смирненски"

14.

Телерик Юлий Михайлов

4

109 ОУ "Христо Смирненски"

 

 

КВЕСТОРИ : 1.ПЕТЪР ЖИВКОВ

 

                        2.МАРИЯНА КРЪСТЕВА

 

 

 

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА -08.02.2017г.

 

КАБИНЕТ № 107

 

Име, презиме, фамилия

Клас

Училище

1.    

Александър Олег Делев

4

93 СУ "Александър Теодоров-Балан"

2.    

Васил Танчев Вутов

4

31 СУЧЕМ”Иван Вазов”

3.    

Ивайло Георгиев Тодоров

4

31 СУЧЕМ”Иван Вазов”

4.    

Ивайло Христов Ангелов

4

23 СУ

5.    

Кирил Николаев Иванов

4

23 СУ

6.    

Кирил Николаев Иванов

4

23 СУ

7.    

Мария Лъчезарова Костова

4

138. СУ

8.    

Мартин Ивайлов Динков

4

93 СУ "Александър Теодоров-Балан"

9.    

Мая Дирен Джохри

4

93 СУ "Александър Теодоров-Балан"

10.

Михаела Валентинова Кунторова

4

31 СУЧЕМ”Иван Вазов”

11.

Михаил Михайлов Недков

4

148 ОУ "Професор Доктор Любомир Милетич

12.

Петър Станиславов Илиев

4

138. СУ

13.

Рая Димитрова Димитрова

4

148 ОУ "Професор Доктор Любомир Милетич

14.

Ронислава Данаилова Николова

4

138. СУ

 

 

КВЕСТОРИ : 1.СИЛВАНА ИНГЕЛСКА

 

                        2.ЕЛЕОНОРА ЗЛАТИНОВА

 


 

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА -08.02.2017г.

 

КАБИНЕТ № 108

 

Име, презиме, фамилия

Клас

Училище

1.    

Алиса Иво Кръстева

4

138. СУ

2.    

Андреа Николаева Юрукова

4

109 ОУ "Христо Смирненски"

3.    

Антон Мартинов Дамянов

4

109 ОУ "Христо Смирненски"

4.    

Валентин Петров Асенов

4

23 СУ

5.    

Веселин Златков Златанов

4

31 СУЧЕМ”Иван Вазов”

6.    

Илиана   Иванова Василовска

4

31 СУЧЕМ”Иван Вазов”

7.    

Ирина Константинова Пенчева

4

138. СУ

8.    

Красимир Красимиров Тодоров

4

31 СУЧЕМ”Иван Вазов”

9.    

Лъчезара  Лъчезарова Йовчева

4

31 СУЧЕМ”Иван Вазов”

10.

Мая Асенова Стоянова

4

109 ОУ "Христо Смирненски"

11.

Момчил Йорданов Ефтимов

4

138. СУ

12.

Никол Ивелинова Цонева

4

23 СУ

13.

Павел Костадинов Йорданов

4

138. СУ

14.

Таня Иванова Манева

4

109 ОУ "Христо Смирненски"

 

 

КВЕСТОРИ : 1.ДИМИТРИЯ ЙОШЕВА

 

                        2.МАГДАЛЕНА БОЯДЖИЙСКА

 

 

 

 

 

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА -08.02.2017г.

 

КАБИНЕТ № 109

 

 

Име, презиме, фамилия

Клас

Училище

1.    

Eва Орлинова Милошева

4

ЧОУ "Образователни технологии"

2.    

Александър Красимиров Терзийски

4

138. СУ

3.    

Виктория Руменова Пешева

4

109 ОУ "Христо Смирненски"

4.    

Габриела Чавдарова Иглева

4

31 СУЧЕМ”Иван Вазов”

5.    

Денис Евтимов Димитров

4

138. СУ

6.    

Ива Анатолиева Маринова

4

31 СУЧЕМ”Иван Вазов”

7.    

Ива Ивайлова Чернева

4

31 СУЧЕМ”Иван Вазов”

8.    

Йордан Стефанов Димов

4

31 СУЧЕМ”Иван Вазов”

9.    

Рая Ангелова Митова

4

138. СУ

10.

Росена Николова Йорданова

4

138. СУ

11.

Цветомир Мирослав Новак

4

ЧОУ "Образователни технологии"

 

 

КВЕСТОРИ : 1.СИМЕОН БРУНКОВ

 

                          2.ЕЛКА ЖЕКОВА

 


 

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА -08.02.2017г.

 

КАБИНЕТ № 110

 

Име, презиме, фамилия

Клас

Училище

1.    

Александър Добромиров Стоянов

4

138. СУ

2.    

Антоанета Павлинова Андонова

4

138. СУ

3.    

Атанаси Вихренов Стоянов

4

138. СУ

4.    

Вая  Станимирова Илиева

4

31 СУЧЕМ”Иван Вазов”

5.    

Деа Веселин Михайлова

4

31 СУЧЕМ”Иван Вазов”

6.    

Константин Смилец Йотов

4

138. СУ

7.    

Кристиан Красимиров Влахов

4

31 СУЧЕМ”Иван Вазов”

8.    

Сава Светославов Христов

4

31 СУЧЕМ”Иван Вазов”

9.    

Цветан Иванов Захариев

4

68 СУ

10.

Николай Ганчев Марински

4

4 ОУ "Професор Джон Атанасов"

11.

Теодор Георгиев Караджов

4

130 СУ "Стефан Караджа

12.

Росен Росенов Христов

4

95 СУ "Проф Иван Шишманов"

 

 

 

КВЕСТОРИ : 1.РУМЕН КУМАНОВ

 

                          2.ДАНИЕЛА ЧИЧЕВА-БУЧОВА


 

ГРАФИК НА УЧИЛИЩНИТЕ КРЪГОВЕ НА ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ

ЗА УЧЕБНАТА 2016/17 ГОДИНА

       Олимпиада      Срок
Знам и мога

28.01.2017 г.

Български език и литература

08.01.2017 г.

Английски език

14.01.2017 г.

От 9.00 ч.

Немски език
Испански език
Математика

17.12.2016 г.

От 9.00 ч.

Философия до 03.02.2017 г.
История и цивилизация

28.01.2017 г.

От 9.00 ч.

География и икономика

21.01.2017 г.

От 9.00 ч.

Физика

14.01.2017 г.

Астрономия до 16.01.2017 г.
Химия и опазване на околната среда

22.01.2017 г.

От 9.00 ч.

Биология и здравно образование

29.01.2017 г.

ОТ 14.00 Ч.

SPELLING BEE 27.02.2017 Г.
АЕ на „Асоциацията на Кеймбридж училища” 8.02.2016 Г.

ГРАФИК НА ОБЛАСТНИЯ И НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ

ОЛИМПИАДА ОБЛАСТЕН КРЪГ НАЦИОНАЛЕН КРЪГ
НАЧАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ „Знам и мога" за учениците от IV клас 25.02.2017 г.

25.03.2017 г.

РУО – Ямбол, 09.00 ч.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

06.02.2017 г.

10.00 ч.

08.04.-09.04.2017 г.

Национален кръг за XI и XII клас, РУО – Габрово, 09.00 ч.;

10.04.-11.04.2017 г.

Национален кръг за VII клас,

РУО-Стара Загора, 08.00 ч.

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

06.02.2017 г.

14.00 ч.

11.04.2017 г.

РУО – Благоевград, 10.00 ч.

НЕМСКИ ЕЗИК

18.02.2017 г.

09.00 ч.

25.03.-26.03.2017 г.

РУО – Сливен, 10.00 часа

РУСКИ ЕЗИК

11.02.2017 г.

09.00 ч.

18.03.2017 г.

РУО - Пазарджик, 09.00 ч.

ИСПАНСКИ ЕЗИК

18.02.2017 г.

09.00 ч.

25.03. 2017 г.

РУО - Стара Загора, 10.00 ч.

МАТЕМАТИКА

08.02.2017 г.

09.00 ч.

07.04.-09.04.2017 г.

Национален кръг за VII и VIII клас, РУО - София-град;

07.04.-10.04.2017 г

Национален кръг за IX - XII клас,

РУО - София-град

ФИЛОСОФИЯ

11.02.2017 г.

09.00 ч.

25.03. -26.03.2017 г. РУО - Кърджали  
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

25.02.2017 г.

09.00 ч.

21.04.-23.04. 2017 г.

РУО – Сливен, 08.00 ч.

 
ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ до 13.03.2017 г. 28.04.-30.04.2017 г., РУО - Благоевград  
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

18.02.2017 г.

09.00 ч.

28.04.-30.04. 2017 г.

РУО – Пловдив, 08.00 ч.

 
ФИЗИКА

19.02.2017 г.

14.00 ч.

10.04.-12.04. 2017 г.

РУО – Разград, 08.00 часа

 
АСТРОНОМИЯ

24.02.2017 г.

14.00 ч.

05.05.-07.05.2017 г.

РУО – Шумен, 08.00 ч.

 
ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

12.02.2017 г.

09.00 ч.

18.03.-19.03.2017 г. РУО - Варна  

БИОЛОГИЯ И

ЗДРАВНО

ОБРАЗОВАНИЕ

26.02.2017 г.

09.00 ч.

01.04.-02.04.2017 г.

РУО – Хасково, 09.00 ч.

 

 

31SCHOOL LOGO NEW

31 СУЧЕМ „ИВАН ВАЗОВ”

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА – 4 КЛАС

08.02.2017г.

НАЧАЛО : 09.00 Ч.

    КРАЙ :13.00 Ч.

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА -08.02.2017г.

КАБИНЕТ № 101

Име, презиме, фамилия

Клас

Училище

1.    

Айсун Вежди Съткъ

4

150 ОУ “Цар Симеон Първи“

2.    

Божидар Василев Кръстанов

4

150 ОУ “Цар Симеон Първи“

3.    

Боян Мирославов Станчев

4

150 ОУ “Цар Симеон Първи“

4.    

Виктор Александров Тодоров

4

108 СУ "Никола Беловеждов"

5.    

Виктор Георгиев Занешев

4

150 ОУ “Цар Симеон Първи“

6.    

Виктория Бисерова Василева

4

108 СУ "Никола Беловеждов"

7.    

Ева Ясенова Димитрова

4

4 ОУ "Професор Джон Атанасов"

8.    

Йоана Николаева Нетезилова

4

108 СУ "Никола Беловеждов"

9.    

Калоян Стефанов Чирпанлиев

4

4 ОУ "Професор Джон Атанасов"

10.

Михаела Светославова Младенова

4

4 ОУ "Професор Джон Атанасов"

11.

Преслав Мирослав Стоев

4

138. СУ"Проф. В. Златарски"

12.

Теодора Огнянова Първанова

4

108 СУ "Никола Беловеждов"

13.

Тома Стефанов Каймаканов

4

4 ОУ "Професор Джон Атанасов"

14.

Христиан Станимиров Дончев

4

68 СУ

КВЕСТОРИ : 1.МАРИАНА КАРАДЖОВА

                         2.ДАНИЕЛА НИКОЛОВА

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА -08.02.2017г.

КАБИНЕТ № 102

Име, презиме, фамилия

Клас

Училище

1.    

Александър Орлинов Евстатиев

4

69 СУ "Димитър Маринов"

2.    

Анна-Мария Лъчезарова Добрева

4

4 ОУ "Професор Джон Атанасов"

3.    

Борис Кирилов Кирилов

4

69 "Димитър Маринов"

4.    

Виктор Викторов Коцев

4

156 ОУ

5.    

Виктор Викторов Коцев

4

156. ОУ "Васил Левски"

6.    

Виктор Ивайлов Руменов

4

156. ОУ "Васил Левски"

7.    

Вихър Андреев Рангелов

4

138. СУ"Проф. В. Златарски"

8.    

Георги Калинов Трайков

4

69 СУ "Димитър Маринов"

9.    

Данислава Георгиева Георгиева

4

159 основно училище "Васил Левски"

10.

Евайла Бориславова Димитрова

4

150 ОУ “Цар Симеон Първи“

11.

Камелия Петрова Пейчинова

4

150 ОУ “Цар Симеон Първи“

12.

Константин Ивайлов Филипов

4

150 ОУ “Цар Симеон Първи“

13.

Кристияна Даниелова Чавгова

4

150 ОУ “Цар Симеон Първи“

14.

Лилия Димова Тодорова

4

68 СУ

КВЕСТОРИ : 1.АННА ГЪРКОВА

                         2.МАРИЯ ИВАНОВА

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА -08.02.2017г.

КАБИНЕТ № 103

Име, презиме, фамилия

Клас

Училище

1.    

Александър   Цветков   Цветков

4

143 ОУ "Г.Бенковски"

2.    

Антон Бранимиров Балабанов

4

49.ОУ"Бенито Хуарес"

3.    

Атанас Петров Нинов

4

49.ОУ"Бенитоо Хуарес"

4.    

Борислав Габриелов Каменов

4

130 СУ "Стефан Караджа"

5.    

Боян   Георгиев   Стаменов

4

143 ОУ "Г.Бенковски"

6.    

Владимир Михайлов Филипов

4

199 ОУ "Свети Апостол Йоан Богослов"

7.    

Димитър Атанасов Германов

4

42 ОУ "Хаджи Димитър"

8.    

Ива Васкова Василева

4

85 СУ "Отец Паисий"

9.    

Йоана Иванова Колева

4

130 СУ " Стефан Караджа"

10.

Кристиян   Милков   Неделчев

4

143 ОУ "Г.Бенковски"

11.

Мартина Николай Бикова

4

138. СУ"Проф.В. Златарски"

12.

Снежана Велиславова Сарова

4

44. СУ "Неофит Бозвели"

13.

Спас Бориславов Арсов

4

42 ОУ "Хаджи Димитър"

14.

Таня   Бориславова   Кьосева

4

143 ОУ "Г.Бенковски"

КВЕСТОРИ : 1.ИЛИЯ ГРИГОРОВ

                          2.СТОЙНА ТОНЧЕВА

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА -08.02.2017г.

КАБИНЕТ № 104

Име, презиме, фамилия

Клас

Училище

1.    

Kатрин Владимирова Церовска

4

143 ОУ "Г.Бенковски"

2.    

Александър   Василев   Чакъров

4

143 ОУ "Г.Бенковски"

3.    

Виктор Владиславов Бажан

4

95 СУ "Проф. Иван Шишманов"

4.    

Габриела Руменова Манчева

4

95 СУ "Проф. Иван Шишманов"

5.    

Георги Георгиев Иванов

4

130 СУ "Стефан Караджа"

6.    

Емил Тодоров Тодоров

4

138. СУ"Проф.В.Златарски"

7.    

Емили Яворова Васева

4

109 ОУ "Христо Смирненаски"

8.    

Ивет Христова Николаева

4

130 СУ "Стефан Караджа"

9.    

Мариела Пламенова Калчева

4

49.ОУ"Бенитоо Хуарес"

10.

Мария Николаева Стоянова

4

130 СУ "Стефан Караджа"

11.

Михаил   Бориславов   Петров

4

143 ОУ "Г.Бенковски"

12.

Момчил Мирославов Атанасов

4

49.ОУ"Бенитоо Хуарес"

13.

Моника Даниелова Петрова

4

109 ОУ "Христо Смирненаски"

14.

Николай Пламенов Чобанов

4

49.ОУ"Бенитоо Хуарес"

КВЕСТОРИ : 1.ДЕСИСЛАВА КАЦАРОВА

                          2.ИВАН ИВАНОВ

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА -08.02.2017г.

КАБИНЕТ № 105

Име, презиме, фамилия

Клас

Училище

1.    

Борис   Панайотов   Филев

4

143 ОУ "Г.Бенковски"

2.    

Виктория  Харизaнова Милкова

4

95 СУ ,,Проф. Иван Шишманов”

3.    

Джем Петър Метин Гьонгьор

4

95 СУ ,,Проф. Иван Шишманов”

4.    

Красимир Веселинов Васев

4

109 ОУ "Христо Смирненаски"

5.    

Мария Стоянова Георгиева

4

130 СУ "Стефан Караджа"

6.    

Натали Кръстанова Добрева

4

130 СУ "Стефан Караджа"

7.    

Радостина Даниелова Дичева

4

49.ОУ"Бенитоо Хуарес"

8.    

Рая Георгиева Георгиева

4

49.ОУ"Бенитоо Хуарес"

9.    

Росена   Недеславова   Иванова

4

143 ОУ "Г.Бенковски"

10.

Светослав Стоянов Пенкьовски

4

49.ОУ"Бенитоо Хуарес"

11.

Симеон   Любомиров   Христов

4

143 ОУ "Г.Бенковски"

12.

Станислав   Бойков   Йорданов

4

143 ОУ "Г.Бенковски"

13.

Станислав Радославов Денев

4

95 СУ ,,Проф. Иван Шишманов”

14.

Ян По Сен

4

49.ОУ"Бенитоо Хуарес"

КВЕСТОРИ : 1.ВИОЛЕТА КОСТОВА

                          2.ГЕОРГИ ВЕЛЕВ

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА -08.02.2017г.

КАБИНЕТ № 106

Име, презиме, фамилия

Клас

Училище

1.    

Александър Десиславов Янков

4

23 СУ

2.    

Александър Цветомиров Цветков

4

138. "Проф.В.Златарски"

3.    

Анна Костадинова Чорбаджийска

4

148 ОУ "Професор доктор Любомир Милетич"

4.    

Божидар Пламенов Вучков

4

148 ОУ "Професор доктор Любомир Милетич"

5.    

Владислав Руменов Иванов

4

23 СУ

6.    

Гергана Стаменова Кочкова

4

31 СУЧЕМ

7.    

Дарина Николаева Петкова

4

23 СУ

8.    

Дойчин Николаев Минчев

4

31 СУЧЕМ

9.    

Елена Николаева Борогова

4

138. "Проф.В.Златарски"

10.

Кристиян Юлиянов Стефанов

4

109 ОУ "Христо Смирненски"

11.

Мария Пламенова Иванова

4

148 ОУ "Професор доктор Любомир Милетич"

12.

Мира Мирославова Велева

4

138. "Проф.В.Златарски"

13.

Светлозар Евгений Бутенко

4

109 ОУ "Христо Смирненски"

14.

Телерик Юлий Михайлов

4

109 ОУ "Христо Смирненски"

КВЕСТОРИ : 1.ПЕТЪР ЖИВКОВ

                        2.МАРИЯНА КРЪСТЕВА

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА -08.02.2017г.

КАБИНЕТ № 107

Име, презиме, фамилия

Клас

Училище

1.    

Александър Олег Делев

4

93 СУ "Александър Теодоров-Балан"

2.    

Васил Танчев Вутов

4

31 СУЧЕМ”Иван Вазов”

3.    

Ивайло Георгиев Тодоров

4

31 СУЧЕМ”Иван Вазов”

4.    

Ивайло Христов Ангелов

4

23 СУ

5.    

Кирил Николаев Иванов

4

23 СУ

6.    

Кирил Николаев Иванов

4

23 СУ

7.    

Мария Лъчезарова Костова

4

138. СУ

8.    

Мартин Ивайлов Динков

4

93 СУ "Александър Теодоров-Балан"

9.    

Мая Дирен Джохри

4

93 СУ "Александър Теодоров-Балан"

10.

Михаела Валентинова Кунторова

4

31 СУЧЕМ”Иван Вазов”

11.

Михаил Михайлов Недков

4

148 ОУ "Професор Доктор Любомир Милетич

12.

Петър Станиславов Илиев

4

138. СУ

13.

Рая Димитрова Димитрова

4

148 ОУ "Професор Доктор Любомир Милетич

14.

Ронислава Данаилова Николова

4

138. СУ

КВЕСТОРИ : 1.СИЛВАНА ИНГЕЛСКА

                        2.ЕЛЕОНОРА ЗЛАТИНОВА

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА -08.02.2017г.

КАБИНЕТ № 108

Име, презиме, фамилия

Клас

Училище

1.    

Алиса Иво Кръстева

4

138. СУ

2.    

Андреа Николаева Юрукова

4

109 ОУ "Христо Смирненски"

3.    

Антон Мартинов Дамянов

4

109 ОУ "Христо Смирненски"

4.    

Валентин Петров Асенов

4

23 СУ

5.    

Веселин Златков Златанов

4

31 СУЧЕМ”Иван Вазов”

6.    

Илиана   Иванова Василовска

4

31 СУЧЕМ”Иван Вазов”

7.    

Ирина Константинова Пенчева

4

138. СУ

8.    

Красимир Красимиров Тодоров

4

31 СУЧЕМ”Иван Вазов”

9.    

Лъчезара  Лъчезарова Йовчева

4

31 СУЧЕМ”Иван Вазов”

10.

Мая Асенова Стоянова

4

109 ОУ "Христо Смирненски"

11.

Момчил Йорданов Ефтимов

4

138. СУ

12.

Никол Ивелинова Цонева

4

23 СУ

13.

Павел Костадинов Йорданов

4

138. СУ

14.

Таня Иванова Манева

4

109 ОУ "Христо Смирненски"

КВЕСТОРИ : 1.ДИМИТРИЯ ЙОШЕВА

                        2.МАГДАЛЕНА БОЯДЖИЙСКА

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА -08.02.2017г.

КАБИНЕТ № 109

Име, презиме, фамилия

Клас

Училище

1.    

Eва Орлинова Милошева

4

ЧОУ "Образователни технологии"

2.    

Александър Красимиров Терзийски

4

138. СУ

3.    

Виктория Руменова Пешева

4

109 ОУ "Христо Смирненски"

4.    

Габриела Чавдарова Иглева

4

31 СУЧЕМ”Иван Вазов”

5.    

Денис Евтимов Димитров

4

138. СУ

6.    

Ива Анатолиева Маринова

4

31 СУЧЕМ”Иван Вазов”

7.    

Ива Ивайлова Чернева

4

31 СУЧЕМ”Иван Вазов”

8.    

Йордан Стефанов Димов

4

31 СУЧЕМ”Иван Вазов”

9.    

Рая Ангелова Митова

4

138. СУ

10.

Росена Николова Йорданова

4

138. СУ

11.

Цветомир Мирослав Новак

4

ЧОУ "Образователни технологии"

КВЕСТОРИ : 1.СИМЕОН БРУНКОВ

                          2.ЕЛКА ЖЕКОВА

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА -08.02.2017г.

КАБИНЕТ № 110

Име, презиме, фамилия

Клас

Училище

1.    

Александър Добромиров Стоянов

4

138. СУ

2.    

Антоанета Павлинова Андонова

4

138. СУ

3.    

Атанаси Вихренов Стоянов

4

138. СУ

4.    

Вая  Станимирова Илиева

4

31 СУЧЕМ”Иван Вазов”

5.    

Деа Веселин Михайлова

4

31 СУЧЕМ”Иван Вазов”

6.    

Константин Смилец Йотов

4

138. СУ

7.    

Кристиан Красимиров Влахов

4

31 СУЧЕМ”Иван Вазов”

8.    

Сава Светославов Христов

4

31 СУЧЕМ”Иван Вазов”

9.    

Цветан Иванов Захариев

4

68 СУ

10.

Николай Ганчев Марински

4

4 ОУ "Професор Джон Атанасов"

11.

Теодор Георгиев Караджов

4

130 СУ "Стефан Караджа

12.

Росен Росенов Христов

4

95 СУ "Проф Иван Шишманов"

КВЕСТОРИ : 1.РУМЕН КУМАНОВ

                          2.ДАНИЕЛА ЧИЧЕВА-БУЧОВА

Търсене в сайта

Наука

Спорт, изкуство