Важна информация

Абонамент новини

Списък с класните ръководители за 2016-2017 учебна година:

Начален курс:

Клас Каб.№. Класен ръководител I ЧЕ Клас Каб.№ Класен ръководител I ЧЕ
Іа 101 Мариана Станишева АЕ ІІа 105 Христина Кенарова АЕ
Іб 109 Нели Панева АЕ ІІб 103 Боряна Василева АЕ
Ів 102 Светла Терзийска АЕ ІІв 106 Евелина Георгиева АЕ
Іг 107 Детелина Даскалова АЕ ІІг 108 Ралица Микова АЕ
               
ІІІа 104 Диана Христова АЕ ІVа 103 Люба Любенова АЕ
ІІІб 107 Милена Карагрошева АЕ ІVб 108 Димитрина Георгиева АЕ
ІІІв 102 Емилия Георгиева АЕ ІVв 105 Зорка Лалова АЕ
ІІІг 101 Паола Колева АЕ ІVг 106 Мария Дамянова АЕ

Прогимназиален курс:

Клас К-т Класен ръководител I ЧЕ II ЧЕ Клас К-т Класен ръководител I ЧЕ II ЧЕ                          
301 Катя Бенчева АЕ Мат. VІІа 305 Адриана Маринова АЕ МАТ
302 Зорница Панайотова АЕ Мат. VІІб 308 Красимира Христова АЕ МАТ
303 Николина Стоянова АЕ Мат. VІІв 207 Силвана Ингелска АЕ НЕ
307 Виолета Вълчева АЕ ИЕ VІІг 202 Кирил Низамов АЕ ИЕ
206 Ивайло Иванов АЕ НЕ/РЕ          
                   
VІа 306 Даниела Лавчиева АЕ Мат. VІІІа 313 Ралица Вълчева АЕ НЕ
VІб 201 Любка Василева АЕ Мат. VІІІб 209 Людмила Тодорова АЕ ИЕ
VІв 312 Маргарита Иванова АЕ Мат. VІІІв 309 Зорница Кънева НЕ АЕ
VІг 311 Даниела Янкова АЕ НЕ VІІІг 205 Тодор Таслаков ИЕ АЕ
VІд 210 Георги Пеев АЕ ИЕ VІІІд 304 Светлана Гьорева ПрМ АЕ НЕ
          VІІІе 204 Катя Гусева ПрМ АЕ НЕ

Гимназиален курс:

Клас Каб.№ Класен ръководител I ЧЕ

II

ЧЕ

Клас Каб.№ Класен ръководител

I

ЧЕ

II     ЧЕ                          
ІХа 306 Албена Йочкова АЕ НЕ Ха 304 Магдалена Бояджийска АЕ НЕ
ІХб 210 Албена Линкова АЕ ИЕ Хб 305 Ева Радева АЕ ИЕ
ІХв 205 Виолета Инева НЕ АЕ Хв 308 Ирена Стайкова НЕ АЕ
ІХг 207 Венцислав Николов ИЕ АЕ Хг 310 Екатерина Димитрова ИЕ АЕ
ІХд 307 Севда Димитрова ПрМ АЕ НЕ Хд 313 Светлана Димитрова Техн АЕ НЕ
ІХe 303 Десислава Кацарова ПрМ НЕ АЕ Хе 8 Петър Живков Техн АЕ НЕ
                   
ХІа 203 Искра Георгиева АЕ НЕ ХІІа 201 Анна Гъркова АЕ НЕ
ХІб 206 Олга Тодорова АЕ ИЕ ХІІб 209 Стойна Тончева АЕ ИЕ
ХІв 309 Александър Чакмаков НЕ АЕ ХІІв 208 Даниела Николова НЕ АЕ
ХІг 204 Иван Иванов ИЕ АЕ ХІІг 302 Виолета Костова ИЕ АЕ
ХІд 312 Марияна Кръстева Техн АЕ НЕ ХІІд 202 Георги Велев Техн АЕ НЕ
ХІе 311 Силвия Тодорова Техн АЕ НЕ ХІІе 301 Мария Иванова Техн АЕ НЕ

Ръководители на групи за целодневно обучение:

Клас Каб. № Учители ПИГ клас Каб. № Учители ПИГ
І а,г 110 Цветелина Цокева II а,б 9 Мариета Василева
І б,г 9 Поля Арнаудова II в,г 109 Василка Иванова
І в,г 2 Росица Гуцалска      
клас Каб. № Учители ПИГ клас Каб. № Учители ПИГ
III а,г 110 Елена Александрова IV 104 Миглена Кръстева
III б,в 2 Таня Харалампиева      

Търсене в сайта

Наука

Спорт, изкуство