Търсене в сайта

Последни новини

Важна информация

Списък с класните ръководители за 2017-2018 учебна година:

Клас К-т Класен ръководител I ЧЕ II ЧЕ Клас К-т Класен ръководител I ЧЕ II ЧЕ                          
206 Стефка Стоянова АЕ Мат. VІІа 306 Даниела Лавчиева АЕ МАТ
308 Красимира Христова АЕ Мат. VІІб 201 Любка Василева АЕ МАТ
202 Ани Данаилова АЕ Мат. VІІв 312 Даниела Бучова АЕ МАТ
309 Галина Балтова АЕ НЕ VІІг 311 Даниела Янкова АЕ НЕ
305 Маринела Иванова АЕ ИЕ VІІд 210 Георги Пеев АЕ ИЕ
                   
                   
VІа 301 Катя Бенчева АЕ Мат. VІІІа 204 Катя Гусева АЕ НЕ
VІб 302 Зорница Панайотова АЕ Мат. VІІІб 313 Ралица Вълчева АЕ ИЕ
VІв 303 Николина Стоянова АЕ Мат. VІІІв 205 Мила Бояджиева НЕ АЕ
VІг 307 Маргарита Иванова АЕ ИЕ VІІІг 203 Луиза Топузян ИЕ АЕ
VІд 208 Ивайло Иванов АЕ НЕ/РЕ VІІІд 209 Людмила Тодорова Матем. АЕ НЕ
          VІІІе 207 Галина Басат Матем. АЕ НЕ

 

 

Клас

К-т

Кл. р-л

I ЧЕ

II ЧЕ

Клас

К-т

Кл. р-л

I ЧЕ

II ЧЕ

ІХа

209

Мария Иванова

АЕ

НЕ

Ха

307

Албена Йочкова

АЕ

НЕ

ІХб

207

Симеон Брунков

АЕ

ИЕ

Хб

303

Албена Линкова

АЕ

ИЕ

ІХв

301

Теодора Димитрова

НЕ

АЕ

Хв

204

Виолета Инева

НЕ

АЕ

ІХг

302

Виолета Костова

ИЕ

АЕ

Хг

8

Румен Куманов

ИЕ

АЕ

ІХд

306

Светлана Гьорева

ПрМ АЕ

НЕ

Хд

305

Севда Димитрова

ПрМ АЕ

НЕ

ІХe

201

Марта Симеонова

ПрМ АЕ

АЕ

Хе

313

Десислава Кацарова

ПрМ НЕ

АЕ

ХІа

312

Магдалена Бояджийска

АЕ

НЕ

ХІІа

205

Искра Георгиева

АЕ

НЕ

ХІб

310

Красимира Томова

АЕ

ИЕ

ХІІб

202

Олга Тодорова

АЕ

ИЕ

ХІв

304

Ирена Стайкова

НЕ

АЕ

ХІІв

309

Александър Чакмаков

НЕ

АЕ

ХІг

208

Екатерина Димитрова

ИЕ

АЕ

ХІІг

203

Иван Иванов

ИЕ

АЕ

ХІд

206

Светлана Димитрова

Техн АЕ

НЕ

ХІІд

308

Марияна Кръстева

Техн АЕ

НЕ

ХІе

210

Петър Живков

Техн АЕ

НЕ

ХІІе

311

Силвия Тодорова

 

Техн АЕ

НЕ


Наука

Спорт, изкуство