Търсене в сайта

Последни новини

Важна информация

Разпределение на учебните смени за 2017/2018 учебна година

За начален етап целогодишно ще бъде :

І и ІV клас – първа смяна от 8,20 ч.

ІІ и ІІІ клас – втора смяна от 13,30 ч.

Разпределението на учебните смени за останалите класове ще бъде:

от V до VІІІ клас - първи срок/първа смяна; втори срок/втора смяна;
 от ІХ до ХІІ клас - първи срок/втора смяна; втори срок/първа смяна;

 

I-ва смяна

1 час       7.30   -   8.10

2 час       8.20   -   9.00

3 час       9.10   -   9.50

4 час       10.10   - 10.50

5 час      11.00   - 11.40

6 час    11.50   - 12.30

7 час      12.35   - 13.15


I I-а смяна

1 час       13.30   -   14.10

2 час       14.20   -   15.00

3 час       15.10   -   15.50

4 час       16.10   - 16.50

5 час      17.00   - 17.40

6 час    17.50   - 18.30

7 час      18.35   - 19.15


Ваканции и неучебни дни за учебната 2017/2018 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2017/2018 година:

01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл. – есенна
23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл. – коледна за I - XII клас
03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл. – междусрочна за I - XII клас
31.03. 2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

Неучебни дни:

21.05.2018 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ
23.05.2018 г. – втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
25.05.2018 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

Начало на втория учебен срок на учебната 2017/2018 година:

07.02.2018 г. – I - XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2017/2018 година:

15.05.2018 г. – XII клас (13 учебни седмици)
01.06.2018 г. – I - IV клас (14 учебни седмици)
15.06.2018 г. – V - VII клас (16 учебни седмици)
29.06.2018 г. – V - VII клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
29.06.2018 г. – VIII - XI клас (18 учебни седмици)

Наука

Спорт, изкуство