Търсене в сайта

Последни новини

Важна информация

Признание

Разпределение на учебните смени за 2018/2019 учебна година

За начален етап целогодишно ще бъде :

І и ІV клас – първа смяна от 8,20 ч.

ІІ и ІІІ клас – втора смяна от 13,30 ч.

Разпределението на учебните смени за останалите класове ще бъде:

от V до VІІІ клас - първи срок/първа смяна; втори срок/втора смяна;
 от ІХ до ХІІ клас - първи срок/втора смяна; втори срок/първа смяна;

 

I-ва смяна

1 час       7.30   -   8.10

2 час       8.20   -   9.00

3 час       9.10   -   9.50

4 час       10.10   - 10.50

5 час      11.00   - 11.40

6 час    11.50   - 12.30

7 час      12.35   - 13.15


I I-а смяна

1 час       13.30   -   14.10

2 час       14.20   -   15.00

3 час       15.10   -   15.50

4 час       16.10   - 16.50

5 час      17.00   - 17.40

6 час    17.50   - 18.30

7 час      18.35   - 19.15


Ваканции и неучебни дни за учебната 2018/2019 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2018/2019 година:

01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл. – есенна
22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл. – коледна
05.02.2019 г.                                    – междусрочна
30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за I - XI клас
05.04.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за XII клас

Неучебни дни:

21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ
23.05.2019 г. – втори ДЗИ

Дни за провеждане на НВО в VII клас и на ДИ за СПК

06.06.2019 г. – Държавен изпит по теория за СПК
17.06.2019 г. 
– НВО по БЕЛ
19.06.2019 г. – НВО по математика
21.06.2019 г. – НВО по чужд език (по желание на ученика)

Начало на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

06.02.2019 г. – I - XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

15.05.2019 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2019 г. – I - IV клас (14 учебни седмици)
14.06.2019 г. – V - VI клас (16 учебни седмици)
28.06.2019 г. – V - VI клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
28.06.2019 г. – VII - XI клас (18 учебни седмици)  


Наука

Спорт, изкуство