Абонамент новини

График за консултации за първи срок на 2017-2018 учебна година (часът на класа е отбелязан в седмичното разписание/седмичната програма/ за всеки клас):

Учител График за консултации
Време Място
Диана Христова Вторник 12:30 – 13:10 Каб. 105
Милена Карагрошева Четвъртък 12:30 – 13:10 Каб. 103
Емилия Георгиева Четвъртък 12:30-13:10 Каб. 106
Паола Колева Сряда 12:30 – 13:10 Каб. 108
Люба Любенова Петък 12:30 – 13:10 Каб. 104
Димитрина Георгиева Петък 11:50 – 12:30 Каб. 105
Зорка Лалова Четвъртък 11:50 – 12:30 Каб. 102
Василка Иванова Петък 11:50 – 12:30 Каб. 102
Марияна Станишева Петък 12:30 – 13:10 Каб. 103
Нели Панева Вторник 12:30 – 13:10 Каб. 108
Светла Терзийска Понеделник 12:30 – 13:10 Каб. 105
Детелина Даскалова Петък 12:30 – 13:10 Каб. 106
Христина Кенарова Петък 12:30 – 13:10 Каб. 102
Боряна Василева Петък 12:30 – 13:10 Каб. 108
Евелина Георгиева Сряда 12:30 – 13:10 Каб. 102
Ралица Микова Петък 12:30 – 13:10 Каб. 105
Калина Грънчарова Сряда 12:30 – 13:10 Зала 1
Бонка Георгиева Четвъртък 12:30 – 13:10 Зала 1
Ани Данаилова Сряда 12:35 – 13:15 Каб. 202
Бонка Георгиева Сряда 12:35 – 13:15 Уч. стая
Бояна Спасова Понеделник 12:35 – 13:15 Каб. 8
Виктория Чолева Сряда 12:35 – 13:15 Каб. 1
Виолета Костова Четвъртък 12:35 – 13:15 Каб. 203
Виолета Въкова Петък 12:35 – 13:15 Каб. 308
Галина Балтова Петък 12:35 – 13:15 Каб. 211
Галина Басат Петък 12:35 – 13:15 Каб. 306
Георги Пеев Вторник 12:35 – 13:15 Каб. 210
Даниела Бучова Петък 12:35 – 13:15 Физк. салон
Даниела Лавчиева Вторник 12:35 – 13:15 Каб. 306
Даниела Николова Вторник 12:35 – 13:15 Каб. 208
Даниела Янкова Понеделник 12:35 – 13:15 Каб. 4
Диана Македонска Сряда 12:35 – 13:15 Каб. 211
Екатерина Димитрова Петък 12:35 – 13:15 Физк. салон
Елвира Димитрова Сряда 12:35 – 13:15 Каб. 307
Елка Жекова Вторник 12:35 – 13:15 Уч. стая
Зорница Кънева Вторник 12:35 – 13:15 Каб. 304
Зорница Панайотова Четвъртък 12:35 – 13:15 Каб. 302
Ивайло Иванов Четвъртък 12:35 – 13:15 Физк. салон
Илона Мирчева Четвъртък 12:35 – 13:15 Каб. 311
Катя Бенчева Сряда 12:35 – 13:15 Каб. 301
Катя Гусева Сряда 12:35 – 13:15 Каб. 204
Красимира Христова Вторник 12:35 – 13:15 Каб. 308
Лилия Райчева Петък 12:35 – 13:15 Каб. 208
Луиза Топузян Понеделник 12:35 – 13:15 Каб. 211
Любка Василева Вторник 12:35 – 13:15 Каб. 201
Людмила Тодорова Понеделник 12:35 – 13:15 Каб. 209
Маргарита Иванова Понеделник 12:35 – 13:15 Каб. 1
Маринела Иванова Понеделник 12:35 – 13:15 Каб. 305
Мила Бояджиева Сряда 12:35 – 13:15 Каб. 206
Надка Николова Вторник 12:35 – 13:15 Каб. 8
Николина Стоянова Вторник 12:35 – 13:15 Каб. 303
Райничка Войска Четвъртък 12:35 – 13:15 Каб. 205
Ралица Вълчева Сряда 12:35 – 13:15 Каб. 313
Румен Куманов Сряда 12:35 – 13:15 Физк. салон
Румяна Парцова
Севда Димитрова Петък 12:35 – 13:15 Каб. 305
Светлана Димитрова Сряда 12:35 – 13:15 Каб. 211
Силвана Ингелска Петък 12:35 – 13:15 Физк. салон
Симона Ангелова Вторник 12:35 – 13:15 Каб. 211
Снежина Николкова Сряда 12:35 – 13:15 Каб. 206
Стефка Стоянова Петък 12:35 – 13:15 Каб. 4
Цветелина Димитрова Сряда 12:35 – 13:15 Каб. 202
Мария Иванова Вторник 12:35 – 13:15 Физк. салон
Симеон Брунков Петък 12:35 – 13:15 Каб. 309
Теодора Димитрова Петък 12:35 – 13:15 Каб. 301
Виолета Костова Четвъртък 12:35 – 13:15 Каб. 203
Светлана Гьорева Петък 12:35 – 13:15 Каб. 306
Марта Симеонова Вторник 12:35 – 13:15 Каб. 211
Албена Йочкова Понеделник 12:35 – 13:15 Каб. 307
Албена Линкова Понеделник 12:35 – 13:15 Каб. 303
Виолета Инева Вторник 12:35 – 13:15 Каб. 211
Румен Куманов Сряда 12:35 – 13:15 Физк. салон
Севда Димитрова Петък 12:35 – 13:15 Каб. 211
Десислава Кацарова Четвъртък 12:35 – 13:15 Каб. 211
Магдалена Бояджийска Сряда 12:35 – 13:15 Каб. 211
Красимира Костадинова Четвъртък 12:35 – 13:15 Каб. 211
Ирена Стайкова Четвъртък 12:35 – 13:15 Каб. 211
Екатерина Димитрова Петък 12:35 – 13:15 Каб. 211
Светлана Димитрова Петък 12:35 – 13:15 Каб. 111
Петър Живков Понеделник 12:35 – 13:15 Каб. 211
Искра Георгиева Вторник 12:35 – 13:15 Каб. 205
Олга Кръстева Понеделник 12:35 – 13:15 Каб. 211
Александър Чакмаков Сряда 12:35 – 13:15 Каб. 211
Иван Иванов Понеделник 12:35 – 13:15 Каб. 211
Марияна Кръстева Четвъртък 12:35 – 13:15 Каб. 308
Силвия Тодорова Сряда 12:35 – 13:15 Каб. 311
Виолета Въкова Петък 12:35 – 13:15 Каб. 308
Ирена Делчева Четвъртък 12:35 – 13:15 Каб. 211
Даниела Николова Вторник 12:35 – 13:15 Каб. 211
Илона Мирчева Понеделник 12:35 – 13:15 Каб. 211
Луиза Топузян Понеделник 12:35 – 13:15 Каб. 211
Красимира Христова Вторник 12:35 – 13:15 Каб. 211
Ивайло Иванов Четвъртък 12:35 – 13:15 Каб. 211
Гинка Кръстева Четвъртък 12:35 – 13:15 Каб. 211
Борис Русев Четвъртък 12:35 – 13:15 Каб. 211
Илия Григоров Понеделник 12:35 – 13:15 Каб. 211
Мария Керемидчиева Понеделник 12:35 – 13:15 Каб. 211
Велина Георгиева Сряда 12:35 – 13:15 Пом.дирекция
Цветан Терзийски Понеделник 12:35 – 13:15 Пом.дирекция
Симона Ангелова Сряда 12:35 – 13:15 Каб. 310
Соня Алексиева Понеделник 12:35 – 13:15 Каб. 4
Стефка Стоянова Вторник 12:35 – 13:15 Каб. 211
Катя Гусева Понеделник 12:35 – 13:15 Каб. 211
Ралица Вълчева Сряда 12:35 – 13:15 Каб. 311
Виктория Чолева Сряда 12:35 – 13:15 Каб. 211
Елка Жекова Вторник 12:35 – 13:15 Каб. 208
Светлана Димитрова Четвъртък 13:15 ч. Каб. 211
Румянка Горанчева Петък 12:35 – 13:15 Каб. 1

Търсене в сайта

Наука