Важна информация

Абонамент новини

График за консултации и час на класа за втори срок на 2016-2017 учебна година (графикът за консултации е в долната час на документа):

Клас Класен ръководител Първи час на класа Втори час на класа
Време Място Време Място

Іа

Мариана Станишева Понеделник 11:50-12:30 Каб.103 Вторник 08:20-09:00 Уч.стая
Іб Нели Василева Понеделник 11:50-12:30 Каб.108 Вторник 09:10-09:45 Уч.стая
Ів Светла Терзийска Понеделник 11:50-12:30 Каб.105 Вторник 10:10-10:50 Уч.стая
Іг Детелина Даскалова Понеделник 11:50-12:30 Каб.106 Вторник 11:00-11:35 Уч.стая
ІІа Христина Кенарова Понеделник 11:50-12:30 Каб.101 Сряда 17:00-17:40 Уч.стая
ІІб Боряна Василева Понеделник 17:00-17:35 Каб.109 Понеделник 14:20-15:00 Уч.стая
ІІв Евелина Георгиева Вторник 17:00-17:35 Каб.102 Петък   15:10-15:50 Уч.стая
ІІг Ралица Микова Вторник 17:00-17:35 Каб.107 Понеделник 16:10-16:50 Уч.стая
ІІІа Диана Христова Понеделник 17:50-18:30 Каб.105 Четвъртък 14:20-15:00 Уч.стая
ІІІб Милена Карагрошева Вторник 17:50-18:30 Каб.103 Вторник 14:20-15:00 Уч.стая
ІІІв Емилия Георгиева Понеделник 17:50-18:30 Каб.106 Вторник 15:10-15:50 Уч.стая
ІІІг Паола Колева Понеделник 17:50-18:30 Каб.108 Вторник 16:10-16:50 Уч.стая
ІVа Люба Любенова Понеделник 12:35-13:15 Каб.104 Петък 11:00-11:40 Уч.стая
ІVб Димитрина Георгиева Понеделник 12:35-13:15 Каб.107 Понеделник 13:30-13:10 Уч.стая
ІVв Зорка Лалова Понеделник 12:35-13:15 Каб.102 Сряда 11:00-11:45 Уч.стая
ІVг Мария Дамянова Понеделник 12:35-13:15 Каб.101 Четвъртък 09:10-09:50 Уч.стая
Катя Бенчева Сряда 18,35 Каб.301 Вторник 17,00-17,40 Уч.стая
Зорница Панайотова Четвъртък 18,35 Каб.302 Сряда 14,20 Уч.стая
Николина Стоянова Четвъртък 18,35 Каб.303 Четвъртък 16,10-16,50 Уч.стая
Виолета Вълчева Понеделник 18,35-19,15 Каб.307 Четвъртък 12,35-13,15 Уч.стая
Ивайло Иванов Сряда 18,35 Каб.206 Сряда 14,20-15,00 Уч.стая
VІа Даниела Лавчиева Четвъртък 18,35-19,15 Каб.306 Сряда 13,30-14,00 Уч.стая
VІб Любка Василева Сряда 18,35 Каб.201 Четвъртък 16,10-16,50 Уч.стая
VІв Даниела Бучова Петък 12,35-13,15 Каб.312 Петък 15,10-15,50 Уч.стая
VІг Даниела Янкова Понеделник 7 час Каб.311 Сряда 14,20-15,00 Уч.стая
VІд Георги Пеев Четвъртък 18,35-19,15 Каб.210 Вторник 17,00-17,40 Уч.стая
VІІа Адриана Маринова Понеделник 18,35-19,15 Каб.305 Вторник 16,10-16,50 Уч.стая
VІІб Красимира Христова Вторник 18,35-19,15 Каб.307 Четвъртък 11,00-11,40 Уч.стая
VІІв Силвана Ингелска Понеделник 18,35 Каб.206 Вторник 17,10-17,40 Уч.стая
VІІг Кирил Низамов Петък 12,35 Каб.211 Петък 11,50 Уч.стая
VІІІа Ралица Вълчева Понеделник 18,35 Каб.313 Понеделник 17,10-17,40 Уч.стая
VІІІб Людмила Тодорова Сряда 18,35 Каб.209 Вторник 16,10-16,50 Уч.стая
VІІІв Зорница Кънева Понеделник 18,35 Каб.304 Вторник 13,30-14,10 Уч.стая
VІІІг Тодор Таслаков Вторник 18,35 Каб.205 Вторник 16,10-16,50 Уч.стая
VІІІд Светла Гьорева Понеделник 18,35 Каб.304 Четвъртък 8,20 Уч.стая
VІІІе Катя Гусева Вторник 18,35 Каб.205 Вторник 17,00-17,40 Уч.стая
ІХа Албена Йочкова Вторник 12:35-13:15 Каб.308 Понеделник 11:00-11:40 Уч.стая
ІХб Албена Линкова Петък 12:35-13:15. Каб.203 Вторник 12:35-13:15 Уч.стая
ІХв Виолета Инева Петък 12:35-13:15 Каб.204 Вторник 11:00-11:45 Уч.стая
ІХг Венцислав Николов Петък 12:35-13:15 Каб.303 Петък  11:50-12:30 Уч.стая
ІХд Севда Димитрова Сряда 12:35-13:15 Каб.305 Сряда 10:10-10:55 Уч.стая
ІХе Десислава Кацарова Четвъртък 12:35-13:15 Каб.313 Четвъртък  10:10-10:55 Уч.стая
Ха Магдалена Бояджийска Понеделник 12:35-13:15 Каб.312 Понеделник 10:10-10:55 Уч.стая
Хб Ева Радева Четвъртък 12:35-13:15 Каб.210 Понеделник 12:35-13:15 Уч.стая
Хв Ирена Стайкова Понеделник 12:35-13:15 Каб.304 Четвъртък   10:10-10:55 Уч.стая
Хг Екатерина Димитрова Понеделник 12:35-13:15 Каб.8 Сряда 08:20-09:05 Уч.стая
Хд Светлана Димитрова Понеделник 12:35-13:15 Каб.202 Петък 13:15 – 14:00 Уч.стая
Хе Петър Живков Сряда 12:35-13:15 Каб.311 Вторник 09:10-09:55 Уч.стая
ХІа Искра Георгиева Сряда 12:35-13:15 Каб.205 Четвъртък  08:20-09:05 Уч.стая
ХІб Олга Кръстева Вторник 12:35-13:15 Каб.206 Сряда  09:10-09:55 Уч.стая
ХІв Александър Чакмаков Четвъртък 12:35-13:15 Каб.311 Петък  12:35-13:15 Уч.стая
ХІг Иван Иванов Петък 12:35-13:15 Каб.203 Сряда 10:10-10:55 Уч.стая
ХІд Марияна Кръстева Сряда 12:35-13:15 Каб.202 Сряда 11:50-12:30 Уч.стая
ХІе Силвия Тодорова Понеделник 12:35-13:15 Каб.311 Понеделник 09:10-09:55 Уч.стая
ХІІа Анна Гъркова Сряда 12:35-13:15 Каб.309 Сряда 08:20-09:05 Уч.стая
ХІІб Стойна Тончева Сряда 12:35-13:15 Каб.209 Вторник 08:20-09:05 Уч.стая
ХІІв Даниела Николова Сряда 12:35-13:15 Каб.207 Вторник 09:10-09:55 Уч.стая
ХІІг Виолета Костова Петък 12:35-13:15 Каб.206 Четвъртък  11:50-12:30 Уч.стая
ХІІд Георги Велев Понеделник 12:35-13:15 Каб.202 Четвъртък   11:50-12:30 Уч.стая
ХІІе Мария Иванова Понеделник 12:35-13:15 Каб.306 Четвъртък   08:20-09:05 Уч.стая

 

учител

ГРАФИК за КОНСУЛТАЦИИ

Време

Място
Диана Христова Сряда 12.30-13.10 Каб.111
Милена Карагрошева Сряда 12.30-13.10 Каб.111
Емилия Георгиева Сряда   12.30-13.10 Каб.111
Паола Колева Сряда 12.30-13.10 Каб.111
Люба Любенова Петък 12.30-13.10 Каб.111
Димитрина Георгиева Вторник 12.30-13.10 Каб.111
Зорка Лалова Петък  12.30-13.10 Каб.111
Мария Дамянова Четвъртък  12.30-13.10 Каб.110
Марияна Станишева Петък 11.50-12.30 Каб.106
Нели Панева Петък 11.50-12.30 Каб.106
Светла Терзийска Четвъртък 11.50-12.30 Каб.106
Детелина Даскалова Петък 11.50 - 12.30 Каб.106
Христина Кенарова Петък 12.30 - 13.10 Каб.104
Боряна Василева Вторник 12.30 - 13.10 Каб.111
Евелина Георгиева Вторник 12.30 - 13.10 Каб.111
Ралица Микова Петък 12.30 - 13.10 Каб.104
Калина Грънчарова Петък 12.30 - 13.10 Каб.106
Бонка Георгиева Сряда 12.30 - 13.10 Каб.109
Адриана Маринова Сряда 12.30 - 13.10 Каб.305
Александър Чакмаков Вторник 12,35 Каб. 211
Бояна Спасова Четвъртък 12.30-13.15 Каб. 8
Валентина Цанкова Понеделник 12,45 Каб. 310
Ваня Павлова Петък 18,35 – 19,15 Каб. 312
Виктория Чолева Четвъртък 12:35 ч Каб. 1
Виолета Вълчева - Тодорова Петък 12.35 Каб. 307
Виолета Костова Четвъртък 12.35 Каб. 204
Галина Басат Каб. 211
Герги Пеев Четвъртък 12.35 Каб.210
Даниела Бучова Петък 12.35 Физк. салон
Даниела Лавчиева Сряда 18,35 Каб. 306
Даниела Янкова Вторник 18,30 Каб.311
Диана Македонска Сряда 12,30 Каб. 211
Димитрия Йошева Сряда 12,35 Каб.205
Екатерина Димитрова Сряда 12,35 Физк. салон
Елка Жекова Вторник 12,35 Уч. стая
Зорница Кънева Вторник 18,35 Каб. 304
Зорница Панайотова Сряда 18,35 Каб.302
Ивайло Иванов Петък 12,35 Физк.салон
Илона Мирчева Понеделник 12,35 Каб. 311
Катя Бенчева Вторник 18,35 Каб.301
Катя Гусева Сряда 12,40 Каб.204
Кирил Низамов Четвъртък 12,35 Каб.211
Красимира Христова Понеделник 12,35 Каб.308
Лилия Райчева Вторник 18,35 Каб.208
Любка Василева Вторник 12,40 Каб.201
Людмила Тодорова Вторник 12,45 Каб.209
Магдалена Бояджийска Вторник 12,35 Каб. 211
Мария Вандусиел Четвъртък 12,40 Каб. 204
Надка Николова Петък 12:40 Каб.8
Николина Стоянова Петък 18,30 Каб.303
Нина Ботева Сряда 12,40 Каб.206
Радка Генчева Четвъртък 12,35 Каб. 211
Ралица Вълчева Сряда 12,35 Каб. 313
Светлана Гьорева Петък 12,35 Каб. 304
Светлана Димитрова Четвъртък 12:35 ч Каб. 111
Силвана Ингелска Понеделник 12,35 Физ.салон
Тодор Таслаков Понеделник 12,35 Каб.205
Цветелина Димитрова Понеделник 12,35 Каб.202
Албена Линкова Понеделник 12:35ч Каб.211
Искра Георгиева Сряда 13:15ч Каб.211
Олга Кръстева-Тодорова Сряда 13:15ч Каб.211
Силвия Тодорова Понеделник 13:15ч Каб.211
Иван Иванов Четвъртък 13:15ч Физ.салон
Александър Чакмаков Сряда 13:15ч Каб.211
Анна Гъркова Сряда -13:15ч. Каб.211
Стойна Тончева Сряда 13:15ч Каб.211
Даниела Николова Четвъртък 13:15ч Каб.211
Виолета Костова Сряда 13:15ч Каб.211
Георги Велев Сряда 13:15ч Каб.211
Мария Иванова Вторник 13:15ч Физ.салон
Ева Радева Четвъртък 13:15ч Каб.211
Виолета Инева Петък -13:15ч. Каб.211
Мария Керемидчиева Понеделник 13:15 Каб.211
Десислава Кацарова Понеделник 13:15 Каб.211
Магдалена Бояджийска Сряда 13:15ч Каб.211
Светлана Гьорева Четвъртък 13:15ч Каб.211
Севда Димитрова Понеделник 13:15. Каб.211
Екатерина Димитрова Сряда 13:15ч Физ.салон
Ирена Стайкова Четвъртък 13:15 Каб.211
Марияна Караджова Понеделник 13:15 Каб.211
Петър Живков Вторник 13:15ч Каб.211
Гинка Кръстева Понеделник 13:15 Каб.211
Радка Генчева Вторник 13:15ч Каб.211
Ирена Делчева Понеделник   13:15ч Каб.211
Валентина Цанкова Понеделник 13:15 Каб.211
Илона Мирчева Вторник 13:15ч Каб.211
Албена Йочкова Понеделник 13:15 Каб.211
Мария Вандусиел Вторник 13:15ч Каб.211
Венцислав Николов Вторник 13:15ч Каб.211
Борис Русев Вторник 13:15ч Каб.211
Илия Григоров Понеделник 13:15 Каб.211
Марияна Кръстева Вторник 13:15ч Каб.211
Велина Георгиева Сряда 13:15ч Пом.дирекция
Цветан Терзийски Вторник 13:15ч Пом.дирекция
Симеон Брунков Четвъртък 13:15ч Каб.211
Красимира Христова Вторник 13:15ч Каб.211
Ивайло Иванов Петък -13:15ч. Физ. салон
Кирил Низамов Четвъртък 13:15ч Каб.211
Юлиянка Постолова Четвъртък 13:15ч Каб.211
Виктория Чолева Четвъртък 13:15ч Каб.211
Елка Жекова Вторник 12:30 Каб.211
Светлана Димитрова Четвъртък 13:15ч Каб.211
Румянка Горанчева Петък 13:15ч. Каб.1
Юлия Иванова Петък 13:15ч. Каб.4
Надка Николова Петък 12:40 Каб.8
Димитрия Йошева Сряда 13:15ч Каб.211

Търсене в сайта

Наука

Спорт, изкуство