Търсене в сайта

Последни новини

Важна информация

Признание

График за час на класа  и консултации за втори срок на 2018-2019 учебна година

Клас

Класен ръководител

Първи час на класа

Втори час на класа

Време

Място

Време – 45 мин.

Място

Іа

Диана Христова

Петък 11:50-12:30

Каб.105

Понеделник 07:30

Уч.стая

Іб

Милена Карагрошева

Петък 11:50-12:30

Каб.103

Вторник 11:00

Уч.стая

Ів

Емилия Георгиева

Петък 11:50-12:30

Каб.106

Вторник 11:50

Уч.стая

Іг

Паола Колева

Вторник 11:50-12:30

Каб.108

Петък 11:50

Уч.стая

ІІа

Люба Любенова

Петък 17:00-17:35

Каб.104

Четвъртък от 13:30

Уч.стая

ІІб

Татяна Харалампиева

Петък 17:00-17:35

Каб.107

Четвъртък от 15:10

Уч.стая

ІІв

Зорка Лалова

Петък 17:00-17:35

Каб.102

Петък от 13:30

Уч.стая

ІІг

Василка Иванова

Петък 17:00-17:35

Каб.101

Четвъртък от 14:20

Уч.стая

ІІІа

Мариана Станишева

Петък 17:50-18:30

Каб.103

Сряда 13:30

Уч.стая

ІІІб

Нели Василева

Петък 17:00-17:35

Каб.108

Вторник от 15:10

Уч.стая

ІІІв

Светла Терзийска

Петък 17:50 – 18:30

Каб.105

Петък 14:20

Уч.стая

ІІІг

Детелина Даскалова

Петък 17:50-18:30

Каб.106

Петък 13:30

Уч.стая

ІVа

Христина Кенарова

Четвъртък 11:50-12:30

Каб.101

Петък от 11:50

Уч.стая

ІVб

Боряна Василева

Вторник  10:10-10:50

Каб.109

Четвъртък 11:50

Уч.стая

ІVв

Евелина Георгиева

Понеделник 11:50-12:30

Каб.102

Вторник от 11:50

Уч.стая

ІVг

Ралица Микова

Вторник 11:00-11:40

Каб.107

Четвъртък 11:50

Уч.стая

Даниела Лавчиева

Понеделник 17:00

Каб.306

Сряда 14:20

Уч.стая

Любка Василева

Вторник 15:10

Каб.201

Четвъртък 14:20

Уч.стая

Даниела Бучова

Сряда 13:30

Каб.312

Сряда 14:20

Уч.стая

Даниела Янкова

Петък 15:10

Каб.311

Четвъртък 14:20

Уч.стая

Снежина Николкова

Петък 17:50

Каб.204

Петък 17:00ч.

Уч.стая

VІа

Полина Господинова

Понеделник 18:35

Каб.206

Понеделник 15:10

Уч.стая

VІб

Красимира Христова

Петък 15:10

Каб.308

Сряда 15:10

Уч.стая

VІв

Ани Данаилова

Петък 17:50

Каб.202

Сряда 17:00

Уч.стая

VІг

Силвана Ингелска

Понеделник 18:35

Каб.309

Четвъртък 17:00

Уч.стая

VІд

Мартин Вачев

Петък 17:50

Каб.210

Четвъртък 15:10.

Уч.стая

VІІа

МаринелаИванова

Сряда 17:50

Каб.305

Вторник 15:10

Уч.стая

VІІб

Зорница Панайотова

Вторник 18:35

Каб.302

Сряда 14:20

Уч.стая

VІІв

Николина Стоянова

Сряда 17:50

Каб.303

Понеделник 16:10

Уч.стая

VІІг

Маргарита Иванова

Четвъртък 18:35

Каб.307

Сряда 16:10

Уч.стая

VІІд

Ивайло Иванов

Петък 13:30

Каб.208

Сряда 14:20

Уч.стая

VІІІа

Людмила Тодорова

Сряда 18:35

Каб.209

Четвъртък 14:20

Уч.стая

VІІІб

Ралица Вълчева

Понеделник 13:30

Каб.313

Сряда 15:10

Уч.стая

VІІІв

Мила Бояджиева

Четвъртък 18:35

Каб.205

Сряда 15:10

Уч.стая

VІІІг

Иван Иванов

Вторник 18:35

Каб.203

Четвъртък 16:10

Уч.стая

VІІІд

Галина Басат

Понеделник 18:35

Каб.207

Четвъртък 17:00.

Уч.стая

ІХа

Катя Гусева

Сряда 11:00

Каб.205

Петък 09:10

Уч.стая

ІХб

Олга Тодорова

Четвъртък 10:10

Каб.202

Вторник 10:10

Уч.стая

ІХв

Десислава Владимирова

Понеделник 12:35

Каб.209

Сряда 10:10

Уч.стая

ІХг

Симона Ангелова

Петък 12:35

Каб.201

Петък 10:10

Уч.стая

ІХд

Борис Русев

Сряда 11:00

Каб.301

Сряда 10:10

Уч.стая

ІХе

Силвия Тодорова

Понеделник 12:35

Каб.311

Сряда 10:10

Уч.стая

Ха

Мария Иванова

Понеделник 12:35

Каб.207

Четвъртък 08:20

Уч.стая

Хб

Симеон Брунков

Петък 11:00

Каб.308

Четвъртък 10:10

Уч.стая

Хв

Теодора Димитрова

Четвъртък 07:30

Каб.210

Петък 15:10

Уч.стая

Хг

Виолета Костова

Сряда 12:35

Каб.203

Сряда 11:00

Уч.стая

Хд

Манол Николов

Четвъртък 07:30

Каб. 208

Вторник 09:10

Уч.стая

Хе

Марта Симеонова

Понеделник 12:35

Каб.206

Петък 09:10

Уч.стая

ХІа

Албена Йочкова

Четвъртък 09:10

Каб.307

Сряда 11:00

Уч.стая

ХІб

Албена Линкова

Понеделник 11:00

Каб.303

Вторник 11:40

Уч.стая

ХІв

Виолета Инева

Четвъртък 09:10

Каб.204

Понеделник 10:10

Уч.стая

ХІг

Румен Куменов

Сряда 09:10

Каб.8

Петък 11:50

Уч.стая

ХІд

Севда Димитрова

Понеделник 12:35

Каб.305

Вторник 10:10

Уч.стая

ХІе

Десислава Кацарова

Сряда 09:10

Каб.313

Четвъртък 12:30

Уч.стая

ХІІа

Магдалена Бояджийска

Сряда 07:30

Каб.312

Вторник 08:20

Уч.стая

ХІІб

Красимира Костадинова

Понеделник 12:35

Каб.310

Четвъртък 11:00

Уч.стая

ХІІв

Ирена Стайкова

Понеделник 11:00

Каб.304

Сряда 08:20

Уч.стая

ХІІг

Екатерина Димитрова

Петък 09:10

Каб.306

Четвъртък 10:10

Уч.стая

ХІІд

Светлана Димитрова

Петък 11:50

Каб.308

Вторник 11:50

Уч.стая

ХІІе

Александър Чакмаков

Петък 09:10

Каб.309

Сряда 13:20

Уч.стая

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учител

ГРАФИК за КОНСУЛТАЦИИ

Време

Място
Диана Христова Понеделник 11.50-12.30 Каб.105
Милена Карагрошева Понеделник 11.50-12.30 Каб.103
Емилия Георгиева Понеделник 11.50-12.30 Каб.106
Паола Колева Понеделник 11.50-12.30 Каб.108
Люба Любенова Понеделник 12.35-13.15 Каб.104
Таня Харалампиева Сряда 12.35-13.15 Каб.105
Зорка Лалова Петък 17.40-18.15 Каб.102
Василка Иванова Петък 12.35-13.15 Каб.102
Марияна Станишева Сряда 12.35-13.15 Каб.103
Нели Панева Сряда 12.35-13.15 Каб.108
Светла Терзийска Понеделник 12.35-13.15 Каб.105
Детелина Даскалова Понеделник 12.35-13.15 Каб.106
Христина Кенарова Сряда 12.35-13.15 Каб.102
Боряна Василева Петък 12.35-13.15 Каб.108
Евелина Георгиева Сряда 12.35-13.15 Каб.102
Ралица Микова Петък 12.35-13.15 Каб.105
Калина Грънчарова Петък 12.35-13.15 Зала 1
Бонка Георгиева Сряда 12.35-13.15 Зала 1
Ани Данаилова Понеделник 12.35-13.15 Каб.312
Албена Линкова Вторник 12.35-13.15 Каб.302
Бонка Георгиева Сряда 12.35-13.15 Зала1
Бояна Спасова Четвъртък 12.35-13.15 Каб.8
Виктория Чолева Петък 12.35-13.15 Каб.1
Виолета Костова Петък 12.35-13.15 Каб. 203
Галина Балтова Понеделник 12.35-13.15 Каб.207
Галина Басат Четвъртък  12.35-13.15 Каб. 211
Герги Пеев Сряда 12.35-13.15 Каб.210
Даниела Бучова Вторник 13.15-14:00 Физк. Салон
Даниела Лавчиева Петък 18.30-19.15 Каб. 306
Даниела Янкова Вторник 18.30-19.15 Каб.311
Екатерина Димитрова Четвъртък 12.35-13.15 Физк. Салон
Зорница Кънева Понеделник 18:30-19:15 Каб. 304
Зорница Панайотова Петък 12.35-13.15 Каб.303
Ивайло Иванов Понеделник 12.35-13.15 Физк.салон
Иван Иванов Петък 12.35-13.15 Каб. 311
Красимира Христова Четвъртък 12.35-13.15 Каб.307
Лилия Райчева Петък 12.35-13.15 Каб.206
Любка Василева Вторник 12.35-13.15 Каб.207
Людмила Тодорова Петък 12.35-13.15 Каб.201
Маргарита Иванова Понеделник 12.35-13.15 Каб. 208
Маринела Иванова Четвъртък 12.35-13.15 Каб.304
Мила Бояджиева Четвъртък 12.35-13.15 Каб. 204
Манол Николов Понеделник 12.35-13.15 Каб.211
Мартин Вачев Петък 12.35-13.15. Каб. 301
Маргарита Стамболова Вторник 12.35-13.15 Каб. 211
Мила Алипиева Петък 12:35-13:15 Каб.211
Мария Керемедчиева Понеделник 12.35-13.15 Каб. 207
Надка Николова Понеделник 12.35-13.15 Каб. 8
Николина Стоянова

Сряда 18.35-19.15 – 5клас

Петък 18.35-19.15 – 7клас

Каб.303
Полина Господинова Вторник 12:35-13:15 Каб. 303
Петя Цветанова Понеделник 12.35-13.15 Каб. 205
Ралица Вълчева Петък 12.35-13.15 Каб. 313
София Йорданова Петък 12.35-13.15 Каб.301
Силвана Ингелска Понеделник 12.35-13.15 Физ.салон
Симона Ангелова Четвъртък 18.35-19.15 Каб. 310
Снежина Николкова Понеделник 12.35-13.15 Каб.4
Симеон Радев Сряда   12.35-13.15 Каб. 204
Светлана Димитрова Петък 12:35 – 13:15 Лингвистичен каб
Теодора Димитрова Вторник 12:35-13:15 Каб.301
Татяна Семерджиева Сряда   12.35-13.15 Каб. 308
Цветелина Димитрова Вторник 12:35-13:15 Каб. 202
Татяна Семерджиева Четвъртък 13.15 Каб.207
Цветелина Димитрова Петък 12.30 Каб.202
Манол Николов Сряда 13.15 Каб.209
Мария Иванова Понеделник 13.15 Физ.салон
Симеон Брунков Понеделник 13.15 Каб.308
Теодора Димитрова Вторник 12.35 Каб.301
Виолета Костова Сряда 13.15 Каб.203
Маргарита Стамболова Вторник 13.15 Каб.211
Марта Симеонова Петък  12.35 Каб.211
Албена Йочкова Четвъртък 13:20 Каб.307
Албена Линкова Вторник 12.35 Каб.203
Виолета Инева Понеделник 13.15 Каб.204
Румен Куменов Сряда  13.15 Физ.салон
Севда Димитрова Понеделник 13:20 Каб.308
Десислава Кацарова Сряда 12.35 Каб.211
Магдалена Бояджийска Четвъртък 13.15 Каб.205
Красимира Костадинова Сряда 13.15 Каб.310
Ирена Стайкова Петък 13.15 Каб.305
Екатерина Димитрова Вторник 13.15 Физ.салон
Олга Кръстева Петък 13.15 Каб.202
Александър Чакмаков Петък 13.30 Каб.309
Иван Иванов Понеделник 13.15 Физ.салон
Марияна Кръстева Сряда 13.15 Каб.204
Силвия Тодорова Понеделник 13.15 Каб.310
Ирена Делчева Сряда 13.15 Каб.211
Даниела Николова Понеделник 13.15 Каб.208
Илона Мирчева Понеделник 13.15 Каб.210
Ивайло Иванов Сряда -13.15 Физ.салон
Гинка Кръстева Понеделник 13.15 Каб.210
Борис Русев Петък 13.15 Каб.301
Илия Григоров Вторник 13:30 Каб.211
Мария Керемедчиева Понеделник 13.15 Каб.211
Велина Георгиева Вторник -13.15 Пом.дирекция
Цветан Терзийски Вторник -13.15 Пом.дирекция
Симона Ангелова Петък 13.15 Каб.207
Соня Алексиева Сряда 13.15 Каб.4
Мила Алипиева Понеделник 13.15 Каб.211
Катя Гусева Сряда 13.15 Каб.308
Ралица Вълчева Петък 13.15 Каб.313
Виктория Чолева Понеделник 13.35 Каб.212
Галина Балтова Сряда 13:30 Каб.208
Светлана Димитрова Петък 13.00-13.40 Каб.211
Румянка Горанчева Сряда 13.15 Каб.1
Радка Генчева Понеделник 13.15 Каб.211
София Йорданова Четвъртък 13:15 Каб.211
Десислава Владимирова Сряда 13.15 Каб.206

Наука

Спорт, изкуство