Абонамент новини

График за изпитни сесии

2016г./2017г.

  1. Редовна сесия:
  • 15 юни – 15 юли 2017г. за оформяне на годишни оценки
  • САМО за 12 клас: 25 април – 12 май 2017г.

  1. Поправителни сесии :
  • I сесия : 20 юни – 6 юли 2017г. ;
  • за 12 клас 15 -30 май 2017г.
  • II сесия: 1-15 септември 2017г.
  • Допълнителна сесия 1-10 октомври 2017г. / само за учениците, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не са се явили на поправителни изпити на редовните сесии/;

     САМО за 12 клас и 5-15 януари

ГРАФИК НА СЕПТЕМВРИЙСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ – УЧ.2016/2017 Г.

Учебен предмет Дата Време Място
Математика 7.09.2017 г. 9.00 ч.  Зала ІІ етаж
 Немски език 8.09.2017 г. 9.00 ч. Зала ІІ етаж
Математика ЗИП 11.09.2017 г. 9.00 ч. Зала ІІ етаж
Испански език 11.09.2017 г. 9.00 ч. Зала ІІ етаж
История и цивилизация 12.09.2017 г. 9.00 ч. Зала ІІ етаж
Биология и здравно образование 13.09.2017 г. 9.00 ч. Зала ІІ етаж

Търсене в сайта

Наука