Търсене в сайта

Последни новини

Важна информация

Признание

График за изпитни сесии

2017г./2018г.

График на поправителна сесия и сесия за полагане на приравнителни изпити м. септември 2018

 

1.Редовни поправителни сесии за учебната 2017/2018 година:

За прогимназиален етап 16-30.06.2018 г. и 1-15.09.2018 г.

За гимназиален етап 1-15.07.2018 г. и 1-15.09.2018 г.

За учениците от ХII клас 16-30.05.2018 г. и 1-15.09.2018 г.

 

2.Учениците, които по здравословни причини, удостоверени с медицински

документ, не са се явили на поправителни изпити на редовните сесии, могат да се явят на :

Допълнителна поправителна сесия – 25.09.2018 г. – 05.10.2018 г.

 

3.За ученици от ХII клас и 10-20.01.2018 г.

 

Наука

Спорт, изкуство