Важна информация

Абонамент новини

График за изпитни сесии

2016г./2017г.

  1. Редовна сесия:
  • 15 юни – 15 юли 2017г. за оформяне на годишни оценки
  • САМО за 12 клас: 25 април – 12 май 2017г.

  1. Поправителни сесии :
  • I сесия : 20 юни – 6 юли 2017г. ;
  • за 12 клас 15 -30 май 2017г.
  • II сесия: 1-15 септември 2017г.
  • Допълнителна сесия 1-10 октомври 2017г. / само за учениците, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не са се явили на поправителни изпити на редовните сесии/;

     САМО за 12 клас и 5-15 януари

Търсене в сайта

Наука

Спорт, изкуство