Търсене в сайта

Важна информация

Признание

Предвид дългосрочната неблагоприятна метеорологична прогноза и с цел запазването здравето на децата ни, на 09.10.2017 г. в 31 СУЧЕМ "Иван Вазов" предсрочно беше пуснато централното отопление.

 

8a9c201b90351b4c50a8d5a60f631623

1

Наука

Спорт, изкуство