Blog categories

Comments

Добре дошли в 31 СУЧЕМ – Средно училище за чужди езици и математика

badge-horizontal-transparent-u4a-se
cambridge-assesment
deutsches-shprahdiplom
Новини
Полезни връзки
Сигурност, безопасност
Спорт, изкуство, наука
Признание, благородство, история

Брой показвания: 529,138 

Процедури

1.ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

„Избор на изпълнител за доставка и монтаж на компютърни системи –  обезпечаване на 30 терминални работни места (терминали с общо предназначение)”

Гр.София, декември 2013 г.      

СЪДЪРЖАНИЕ

на документация за процедура по глава Осма „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за услуга с предмет: „Избор на изпълнител за доставка и монтаж на компютърни системи –  обезпечаване на 30 терминални работни места (терминали с общо предназначение)”
 

Указание към кандидатите/участниците и изисквания към офертата по процедурата за възлагане на обществена поръчка за услуга;

    Техническо задание(Приложение № 1);  
    Списък на представените документи, подписан от участника (Приложение № 2);
    Декларация за запознаване с условията на поръчката – подписана от участника (Приложение № 3);
    Административни сведения (Приложение № 4)– подписан и подпечатен от участника;
    Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП – попълват се, подписват се и се подпечатват в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП (Приложение № 5, 5а, 5б). Съгласно чл. 23, ал. 3 от ППЗОП – за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1 и 3 от ЗОП, когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.
    Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената на подизпълнителите (Приложение № 6);
    Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – попълва се, подписва се от представляващия подизпълнителя и се подпечатва (Приложение № 6а, ако е приложимо);
    Декларация, съдържащасписък на договори с предмет, сходен с предмета на поръчката  (Приложение № 7);
    Декларация по образец (Приложение № 8), която съдържа информация заобщия оборот общо за последните 3 (три) счетоводно приключили години;
    Образец на ценово предложение за участие (Приложение № 9);
    Техническо предложение по образец – (Приложение № 10);
    Парафиран проект на договора (Приложение № 11);
    Декларация за приемане на условията в проекта на договора – (Приложение № 12).

Брой показвания: 1,454 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

two + six =

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status

Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. Вижте повече

Настройките на бисквитките на този уебсайт са зададени да "позволяват бисквитките", за да ви дадат възможно най-доброто преживяване при сърфиране. Ако продължите да използвате този уебсайт, без да променяте настройките си за бисквитките или кликнете върху „Разбирам“ по-долу, тогава вие се съгласявате с това.

Затвори