Comments

Image module
Image module
Image module
Новини
Полезни връзки
Сигурност, безопасност
Спорт, изкуство, наука
Признание, благородство, история

Брой показвания: 57,834 

Процедури

1.ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

„Избор на изпълнител за доставка и монтаж на компютърни системи –  обезпечаване на 30 терминални работни места (терминали с общо предназначение)”

Гр.София, декември 2013 г.      

СЪДЪРЖАНИЕ

на документация за процедура по глава Осма „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за услуга с предмет: „Избор на изпълнител за доставка и монтаж на компютърни системи –  обезпечаване на 30 терминални работни места (терминали с общо предназначение)”
 

Указание към кандидатите/участниците и изисквания към офертата по процедурата за възлагане на обществена поръчка за услуга;

    Техническо задание(Приложение № 1);  
    Списък на представените документи, подписан от участника (Приложение № 2);
    Декларация за запознаване с условията на поръчката – подписана от участника (Приложение № 3);
    Административни сведения (Приложение № 4)– подписан и подпечатен от участника;
    Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП – попълват се, подписват се и се подпечатват в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП (Приложение № 5, 5а, 5б). Съгласно чл. 23, ал. 3 от ППЗОП – за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1 и 3 от ЗОП, когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.
    Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената на подизпълнителите (Приложение № 6);
    Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – попълва се, подписва се от представляващия подизпълнителя и се подпечатва (Приложение № 6а, ако е приложимо);
    Декларация, съдържащасписък на договори с предмет, сходен с предмета на поръчката  (Приложение № 7);
    Декларация по образец (Приложение № 8), която съдържа информация заобщия оборот общо за последните 3 (три) счетоводно приключили години;
    Образец на ценово предложение за участие (Приложение № 9);
    Техническо предложение по образец – (Приложение № 10);
    Парафиран проект на договора (Приложение № 11);
    Декларация за приемане на условията в проекта на договора – (Приложение № 12).

Брой показвания: 206 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

thirteen + 16 =

Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. Вижте повече

Настройките на бисквитките на този уебсайт са зададени да "позволяват бисквитките", за да ви дадат възможно най-доброто преживяване при сърфиране. Ако продължите да използвате този уебсайт, без да променяте настройките си за бисквитките или кликнете върху „Разбирам“ по-долу, тогава вие се съгласявате с това.

Затвори