Важна информация

Абонамент новини

СВОБОДНИ МЕСТА

към 14.07.2017 г.

КЛАС ПРОФИЛ БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА
7 клас ЧЕ АЕ/ИЕ 2
9 клас ПрМ АЕ/НЕ 1
10 клас ПрМ АЕ/НЕ 2
11 клас ЧЕ НЕ/АЕ 1

12 клас

ЧЕ НЕ/АЕ 1

Технол.

„Стопански мениджмънт”

2

Търсене в сайта

Наука

Спорт, изкуство