Търсене в сайта

Признание

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧ. 2018/19 г.

11 клас - профил Чуждоезиков Немски език/Английски език - 2 броя

11 клас - профил Чуждоезиков Испански език/Английски език - 1 брой

12 клас - профил Чуждоезиков Немски език/Английски език - 1 брой

12 клас - профил Чуждоезиков Английски език/Немски език - 1 брой

 


Заявленията за прием се подават в канцеларията на училището от 8.00 до 16.30 ч.

Приравнителни изпити ще се проведат в периода 3-7.09.2018 г.

ВНИМАНИЕ! Когато приравнителният изпит не е издържан – ученикът не се записва в училището.

Наука

Спорт, изкуство