Абонамент новини

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

За учебната 2017-2018 г. в 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“ ще бъдат приети

96 ученици в първи клас в 4 паралелки

От тях за целодневна организация на учебния ден се организират следните групи / занималня / :

Първи клас – 3 групи по 25 ученици

Втори клас – 2 групи по 25 ученици

Трети клас – 1 група по 25 ученици

Четвърти клас – 1 група с 25 ученици

ВАЖНО!

При наличие на по-голям брой желаещи да посещават целодневно обучение от предвидения брой ученици , класирането ще се извърши по социалните критерии за прием и педагогическа оценка на обучителните затруднения.


 ВАЖНО: За допълнителна информация и въпроси  се обръщайте към заместник-директора по учебната дейност на начален етап, г-жа Венета Василева, на телефон 0885 901148,

Търсене в сайта

Наука