Абонамент новини

Родителската среща за първи клас ще се проведе на 22.06.2017 г. от 18.00 ч. по паралелки, както следва :

1 А клас – класен ръководител Люба Любенова – каб.104

1 Б клас – класен ръководител Димитрина Георгиева – каб.107

1 В клас – класен ръководител Зорка Лалова – каб.102

1 Г клас – класен ръководител Василка Иванова – каб.101

Списъците на групите за целодневно обучение ще бъдат обсъдени на родителските срещи.

За деловото протичане на родителските срещи, всички родители следва да се запознаят предварително с Правилника за дейността на 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“.

ВАЖНО: За всякаква допълнителна информация или въпроси се обръщайте към заместник-директора по учебната дейност на начален етап, г-жа Венета Василева, на телефон 0885 901148.

Търсене в сайта

Наука