Търсене в сайта

Важна информация

Признание

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА ПЪРВИ КЛАС

За учебната 2018-2019 година


ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

Входящ Група Точки
1 731-1131/02.05 ПЪРВА ГРУПА 28
2 603-1003/19.04 ПЪРВА ГРУПА 27
3 672-1072/24.04 ПЪРВА ГРУПА 27
4 546-946/17.04 ПЪРВА ГРУПА 27
5 723-1123/27.04 ПЪРВА ГРУПА 27
6 466-866/16.04 ПЪРВА ГРУПА 27
7 543-943/17.04 ПЪРВА ГРУПА 27
8 615-1015/19.04 ПЪРВА ГРУПА 27
9 538-938/17.04 ПЪРВА ГРУПА 22
10 677-1077/24.04 ПЪРВА ГРУПА 27
11 528-928/17.04 ПЪРВА ГРУПА 27
12 577-977/18.04 ПЪРВА ГРУПА 25
13 464-864/16.04 ПЪРВА ГРУПА 22
14 709-1109/26.04 ПЪРВА ГРУПА 22
15 478-878/16.04 ПЪРВА ГРУПА 22
16 703-1103/26.04 ПЪРВА ГРУПА 22
17 445-845/16.04 ПЪРВА ГРУПА 22
18 468-868/16.04 ПЪРВА ГРУПА 22
19 620-1020/20.04 ПЪРВА ГРУПА 22
20 568-968/18.04 ПЪРВА ГРУПА 22
21 681-1081/24.04 ПЪРВА ГРУПА 22
22 810-1210/08.05 ПЪРВА ГРУПА 22
23 16-1308/10.05 ПЪРВА ГРУПА 22
24 860-1260/09.05 ПЪРВА ГРУПА 22
25 525-925/17.04 ПЪРВА ГРУПА 22
26 863-1263/09.05 ПЪРВА ГРУПА 22
27 666-1066/24.04 ПЪРВА ГРУПА 22
28 660-1060/23.04 ПЪРВА ГРУПА 8
29 563-963/18.04 ПЪРВА ГРУПА 7
30 892-1292/10.05 ПЪРВА ГРУПА 6
31 452-852/16.04 ПЪРВА ГРУПА 3
32 593-993/18.04 ПЪРВА ГРУПА 3
33 619-1019/20.04 ПЪРВА ГРУПА 0
34 580-980/18.04 ПЪРВА ГРУПА 0
35 521-921/17.04 ПЪРВА ГРУПА 0
36 454-854/16.04 ПЪРВА ГРУПА 0
37 504-904/17.04 ПЪРВА ГРУПА 0
38 474-874/16.04 ПЪРВА ГРУПА 0
39 449-849/16.04 ПЪРВА ГРУПА 0
40 507-907/17.04 ПЪРВА ГРУПА 0
41 594-994/19.04 ПЪРВА ГРУПА 0
42 534-934/18.04 ПЪРВА ГРУПА 0
43 444-844/16.04 ПЪРВА ГРУПА 0
44 742-1142/02.05 ПЪРВА ГРУПА 0
45 533-933/18.04 ПЪРВА ГРУПА 0
46 748-1148/03.05 ПЪРВА ГРУПА 0
47 524-924/17.04 ПЪРВА ГРУПА 0
48 760-1160/04.05 ПЪРВА ГРУПА 0
49 475-875/16.04 ПЪРВА ГРУПА 0
50 590-990/18.04 ПЪРВА ГРУПА 0
51 696-1096/25.04 ПЪРВА ГРУПА 0
52 610-1010/19.04 ПЪРВА ГРУПА 0
53 730-1130/02.05 ПЪРВА ГРУПА 0
54 508-908/17.04 ПЪРВА ГРУПА 0
55 728-1128/30.04 ПЪРВА ГРУПА 0
56 510-910/17.04. ПЪРВА ГРУПА 0
57 506-906/17.04 ПЪРВА ГРУПА 0
58 451-851/16.04 ПЪРВА ГРУПА 0
59 450-850/16.04 ПЪРВА ГРУПА 0
60 592-992/18.04 ПЪРВА ГРУПА 0
61 571-971/18.04 ПЪРВА ГРУПА 0
62 118-1408/16.05 ПЪРВА ГРУПА 0
63 643-1043/20.04 ПЪРВА ГРУПА 0
64 532-932/18.04 ПЪРВА ГРУПА 0
65 453-853/16.04 ПЪРВА ГРУПА 0
66 699-1099/26.04 ПЪРВА ГРУПА 0
67 605-1005/19.04 ПЪРВА ГРУПА 0
68 618-1018/20.04 ПЪРВА ГРУПА 0
69 665-1065/23.04 ВТОРА ГРУПА 22
70 470-870/16.04 ВТОРА ГРУПА 22
71 505-905/17.04 ВТОРА ГРУПА 22
72 461-861/16.04 ВТОРА ГРУПА 22
73 624-1024/20.04 ВТОРА ГРУПА 22
74 669-1069/24.04 ВТОРА ГРУПА 22
75 890-1290/10.05 ВТОРА ГРУПА 5
76 582-982/18.04 ВТОРА ГРУПА 0
77 726-1126/30.04 ВТОРА ГРУПА 0
78 628-1028/20.04 ВТОРА ГРУПА 0
79 765-1165/04.05 ВТОРА ГРУПА 0
80 446-846/16.04 ВТОРА ГРУПА 0
81 512-912/17.04 ВТОРА ГРУПА 0
82 607-1007/19.04 ВТОРА ГРУПА 0
83 570-970/18.04 ВТОРА ГРУПА 0
84 584-984/18.04 ВТОРА ГРУПА 0
85 597-997/19.04 ТРЕТА ГРУПА 22
86 663-1063/23.04 ТРЕТА ГРУПА 22
87 83-1373/15.05 ТРЕТА ГРУПА 6
88 586-986/18.04 ТРЕТА ГРУПА 5

Записването на учениците ще се осъществи при следната организация :

На 05.06 ще бъдат записвани класираните ученици от №1 до №30.

На 06.06 ще бъдат записвани класираните ученици от №31 до №60.

На 07.06 ще бъдат записвани класираните ученици от №61 до №88.

Родителите / или упълномощено с нотариално заверено пълномощно от тях лице / записват всеки класиран ученик в рамките на определените срокове.

При записване се представя оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група, както и оригинали и копия на документи, удостоверяващи декларираните в заявлението обстоятелства.

В деня на записването присъстват и децата, с които ще се проведе събеседване.

Първата родителска среща ще се проведе на 14.06.2018 г. от 18 ч.


Списък на класираните ученици за първи клас 

ВТОРО КЛАСИРАНЕ

 

Входящ номер група брой точки
1 454-1744/08.06.2018 трета група 0
2 504-1794/11.06.2018 трета група 0
3 470-1760/08.06.2018 трета група 0
4 452-1742/08.06.2018 трета група 0
5 507-1797/11.06.2018 трета група 0
6 477-1767/08.06.2018 трета група 0
7 458-1748/08.06.2018 трета група 0
8 480-1770/08.06.2018 трета група 0
9 478-1768/08.06.2018 трета група 0
10 461-1751/08.06.2018 трета група 0
11 469-1759/08.06.2018 трета група 0
12 449-1739/08.06.2018 четвърта група 27
13 486-1776/08.06.2018 четвърта група 27
14 444-1734/08.06.2018 четвърта група 22
15 482-1772/08.06.2018 четвърта група 8

 

Следващите ученици с равен бал ще бъдат класирани

за оставащите 3 места чрез жребий,

който ще се проведе в 8.00 ч. на 12 юни 2018 г. в каб. 101.

 

1 455-1745/08.06.2018 четвърта група 5
2 466-1756/08.06.2018 четвърта група 5
3 471-1761/08.06.2018 четвърта група 5
4 465-1755/08.06.2018 четвърта група 5
5 479-1769/08.06.2018 четвърта група 5
6 473-1763/08.06.2018 четвърта група 5
7 494-1784/08.06.2018 четвърта група 5
8 492-1780/08.06.2018 четвърта група 5
9 460-1750/08.06.2018 четвърта група 5
10 500-1790/11.06.2018 четвърта група 5
11 508-1797/11.06.2018 четвърта група 5
12 512-1802/11.06.2018 четвърта група 5
13 499-1788/08.06.2018 четвърта група 5
14 490-1780/08.06.2018 четвърта група 5
15 462-1752/08.06.2018 четвърта група 5
16 491-1780/08.06.2018 четвърта група 5
17 476-1766/08.06.2018 четвърта група 5
18 464-1754/08.06.2018 четвърта група 5

Записването на учениците от първи клас, приети на второ класиране, ще се осъществи на 12 и 13.06 до 17.00 ч. в каб.109. При записването присъстват и децата, с които ще се проведе събеседване.

Първата родителска среща ще се проведе на 14.06.2018 г. от 18 ч.


 

ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

Вх. № Брой точки
1 579-1869/14.06.2018 5 т.
2 576-1866/14.06.2018 5 т.
3 575-1865/14.06.2018 5 т.
4 573-1863/14.06.2018 5 т.
5 590-1880/15.06.2018 5 т.
6 606-1196/18.06.2018 5 т.

Записването на приетите на ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ученици за 1 клас ще се осъществи на 19.06.2018 г. от 8.00 до 18.00 часа и на 20.06.2018 г. от 8.00 до 12.00 часа в кабинет 110 на първи етаж.

При записването присъстват бъдещите ученици, с които ще се проведе събеседване.

Наука

Спорт, изкуство