Търсене в сайта

Признание

ScreenHunter 171 May. 31 14.55

За допълнителна информация и въпроси  се обръщайте към заместник-директора по учебната дейност на прогимназиална образователна степен, г-жа Велина Георгиева, на телефон 0884 998973

Наука

Спорт, изкуство