Важна информация

Абонамент новини


Целодневната организация на обучение за учебната 2017-2018 година

 

ОРГАНИЗАЦИЯ :

І клас – 3 полуинтернатни групи с максимален брой ученици 75

ІІ клас – 2 полуинтернатни групи с максимален брой ученици 50

ІІІ клас – 1 полуинтернатна група с максимален брой ученици 25

ІV клас – 2 полуинтернатна група с максимален брой ученици 25

За ученици, чиито учебни часове са първа смяна, занятията в ГЦО се провеждат непосредствено след учебните часове до 17.30 ч. Дежурна група се сформира до 18.00 ч.

За ученици, чиито учебни часове са втора смяна, занятията в ГЦО се провеждат от 8.20 ч. до 13.30 ч.

Всички ученици получават закуска и възможност за обяд в училищния стол.

ПРИЕМ

График на дейностите

9 май – 19 май - прием на заявления в канцеларията на училището

20 май – 29 май - класиране

30 май 2017 г. - обявяване на списъците с ученици по групи

 

Когато желаещите да се обучават в целодневна организация са повече от определения прием, се провежда класиране по следните критерии :

1.СОЦИАЛНИ КРИТЕРИИ :

-многодетно семейство – 3т.

-сирак/полусирак – 3т.

2.ОБУЧИТЕЛНИ ТРУДНОСТИ:

Резултати от учебния процес

- за незадоволителни резултати 3 т.

- добри резултати 1т.

Умения за самостоятелно справяне

- липса на умения, които изискват постоянна подкрепа 3 т.

- справя се самостоятелно 1т.

3.ОЦЕНКА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДИСЦИПЛИНА :

-без забележки – 6 т.

-до 3 забележки – 3 т.

-над 3 забележки – 1 т.

При равен бал се вземат под внимание броя неприсъствени часове в ГЦО от предходната година.


ВАЖНО: За допълнителна информация и въпроси /вкл. загубени входящи номера/  се обръщайте към заместник-директора по учебната дейност на начален етап, г-жа Венета Василева, на телефон 0885 901148,


КЛАСИРАНЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ В ГЦОУД - 1 КЛАС

за 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1 ГРУПА ЗА ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ

Входящ №

Паралелка

1

1277-432/24.04

2

1325-480/27.04

3

1301-456/25.04

4

1126-281/18.04

5

1276-431/24.04

6

1511-666/10.05

7

1339-494/27.04

8

1193-348/20.04

9

1130-285/18.04

10

1118-273/19.04

11

1543-698/12.05

12

1044-199/18.04

13

1259-414/24.04

14

1141-296/18.04

15

1153-308/19.04

16

1076-231/18.04

17

1207-362/21.04

18

1116-271/18.04

19

1292-447/25.04

20

1152-307/19.04

21

1397-552/04.05

22

1069-224/18.04

23

1535-690/12.05

24

1645-800/17.05

25

1229-384/21.04

 

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 2 ГРУПА ЗА ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ

Входящ №

Паралелка

1

1040-195/18.04

2

1172-327/19.04

3

1279-434/25.04

4

1335-490/27.04

5

1332-487/27.04

6

1102-257/18.04

7

1047-202/18.04

8

1626-781/17.05

9

1053-208/18.04

10

1239-394/21.04

11

1165-320/20.04

12

1214-369/21.04

13

1201-356/20.04

14

1206-361/21.04

15

1198-353/20.04

16

1039-194/18.04

17

1048-203/18.04

18

1318-478/26.04

19

1099-254/19.04

20

1204-359/20.04

21

1191-346/20.04

22

1178-333/19.04

23

1603-758/16.05

24

1159-314/20.04

25

1497-652/10.05

26

1049-204/18.04

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 3 ГРУПА ЗА ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ 

Входящ №

Паралелка

1

1246-401/24.04

2

1328-483/27.04

3

1604-759/16.05

4

1203-358/20.04

5

1154-309/19.04

6

1353-508/02.05

7

1329-484/27.04

8

1041-196/18.04

9

1157-314/20.04

10

1475-630/10.05

11

1364-519/02.05

12

1083-238/18.04

13

1309-464/26.04

14

1274-429/24.04

15

1238-393/21.04

16

1062-217/18.04

17

1109-264/18.04

18

1331-486/27.04

19

1293-448/25.04

20

1056-211/18.04

21

1114-269/19.04

22

1104-259/19.04

23

1161-316/20.04

24

1058-213/18.04

25

1156-311/19.04

26

1316-471/26.04


КЛАСИРАНЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ В ГЦОУД - 2 КЛАС

за 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

N: Входящ номер          клас точки
1. 1540-695/12.05.17г. 8
2. 1437-592/09.05.17г. 10
3. 1462-617/10.05.17г. 10
4. 1477-632/10.05.17г. 9
5. 1544-699/12.05.17г. 10
6. 1427-582-2/09.05.17г. 12
7. 1554-709/15.05.17г. 10
8. 1518-673/11.05.17г. 8
9. 1461-616/10.05.17г. 10
10. 1415-570/09.05.17г. 12
11. 1581-736/16.05.17г. 15
12. 1592-747/16.05.17г. 15
13. 1485-640/10.05.17г. 8
14. 1442-597/09.05.17г. 8
15. 1513-668/11.05.17г. 10
16. 1662-817/18.05.17г. 10
17. 1529-684/12.05.17г. 10
18. 1453-608/10.05.17г. 8
19. 1447-602/10.05.17г. 8
20. 1450-605/10.05.17г. 10
21. 1552-707/15.05.17г. 10
22. 1445-600/10.05.17г. 10
23. 1408-563/09.05.17г. 10
24. 1443-598/10.05.17г. 10
25. 1595-750/16.05.17г. 12
26. 1486-641/10.05.17г. 10
27. 1582-737/16.05.17г. 10
28. 1444-599/10.05.17г. 10
29. 1500-655/10.05.17г. 10
30. 1410-565/09.05.17г. 8
31. 1449-604/10.05.17г. 8
32. 1545-700/15.05.17г. 8
33. 1407-562/09.05.17г. 8
34. 1553-708/15.05.17г. 8
35. 1469-624/10.05.17г. 10
36. 1451-606/10.05.17г. 8
37. 1547-702/15.05.17г. 8
38. 1548-703/15.05.17г. 8
39. 1634-789/17.05.17г. 10
40. 1479-634/10.05.17г. 10
41. 1610-765/16.05.17г. 8
42. 1495-650/10.05.17г. 8
43. 1502-657/11.05.17г. 12
44. 1436-591/09.05.17г. 8
45. 1442-597/09.05.17г. 10
46. 1487-642/10.05.17г. 8
47. 1499-654/10.05.17г. 11
48. 1406-561/09.05.17г. 8
49. 1494-649/10.05.17г. 8
50. 1456-611/10.05.17г. 8

 

КЛАСИРАНЕ ЗА ГЦОУД за 3 КЛАС -2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

N: Входящ номер          клас точки
1 1546-701/15.05.17 2a 10
2 1620-775/17.05.17 2a 10
3 1427-582-1/09.05.17 2a 8
4 1590-745/16.05.17 2a 8
5 1673-828/19.05.17 2a 8
6 1656-811/18.05.17 2a 8
7 1515-670/11.05.17 12
8 1515-670-1/11.05.17 12
9 1639-794/17.05.17 10
10 1615-770/16.05.17 9
11 1636-791/17.05.17 7
12 1556-711/15.05.17 8
13 1534-689/12.05.17 8
14 1555-710/15.05.17 8
15 1452-607/10.05.17 8
16 1577-732/15.05.17 8
17 1530-685/12.05.17 8
18 1533-688/12.05.17 8
19 1520-675/11.05.17 10
20 1655-810/18.05.17 9
21 1427-582/09.05.17 8
22 1448-603/10.05.17 8
23 1612-767/16.05.17 8
24 1442-597-2/09.05.17 8
25 1588-743/16.05.17 8

 

КЛАСИРАНЕ ЗА ГЦОУД - 4 КЛАС за 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

1 група

N: Входящ номер          клас точки
1 1633-788/17.05.17 8
2 1646-801/18.05.17 9
3 1563-718/15.05.17 9
4 1587-742/16.05.17 8
5 1441-596/09.05.17 8
6 1564-719/15.05.17 8
7 1579-734/15.05.17 9
8 1584-739/16.05.17 8
9 1517-672/11.05.17 8
10 1586-741/16.05.17 6
11 1412-567/09.05.17 8
12 1458-613/10.05.17 8
13 1514-669/11.05.17 7
14 1583-738/16.05.17 7
15 1442-597/09.05.17 8
16 1411-566/09.05.17 9
17 1585-740/16.05.17 9
18 1597-752/16.05.17 9
19 1540-695/12.05.17 9
20 1611-766/16.05.17 7
21 1599-754/16.05.17 9
22 1620-775/17.05.17 9
23 1621-776/17.05.17 6

 

КЛАСИРАНЕ ЗА ГЦОУД - 4 КЛАС за 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

2 група

N: Входящ номер          клас точки
1 1419-574/09.05.17 9
2 1417--572/09.05.17 8
3 1418-573/09.05.17 8
4 1413-568/09.05.17 9
5 1409-564/09.05.17 9
6 1664-819/15.05.17 9
7 1420-575-1/09.05.17 9
8 1460-615/10.05.17 6
9 1498-653/10.05.17 9
10 1528-683/12.05.17 5
11 1414-569/09.05.17 5
12 1532-687/12.05.17 11
13 1498-653/10.05.17 5
14 1454-609/10.05.17 8
15 1455-610/10.05.17 8
16 1578-733/15.05.17 8
17 1531-686/12.05.17 11
18 1506-661/11.05.17 6
19 1541-696/12.05.17 9
20 1416-571/09.05.17 5
21 1650-805/18.05.17 8
22 1653-808/18.05.17 9
23 1663-818/18.05.17 5
24 1658-813/18.05.17 8

ВАЖНО: За допълнителна информация и въпроси /вкл. загубени входящи номера/  се обръщайте към заместник-директора по учебната дейност на начален етап, г-жа Венета Василева, на телефон 0885 901148, в дните понеделник и сряда от 13,30 до 18,00 ч. и в петък от 8,30 до 13 ч.

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1 ГРУПА ЗА ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ

 

1 КЛАС

 

Входящ №

Паралелка

1

1277-432/24.04

2

1325-480/27.04

3

1301-456/25.04

4

1126-281/18.04

5

1276-431/24.04

6

1511-666/10.05

7

1339-494/27.04

8

1193-348/20.04

9

1130-285/18.04

10

1118-273/19.04

11

1543-698/12.05

12

1044-199/18.04

13

1259-414/24.04

14

1141-296/18.04

15

1153-308/19.04

16

1076-231/18.04

17

1207-362/21.04

18

1116-271/18.04

19

1292-447/25.04

20

1152-307/19.04

21

1397-552/04.05

22

1069-224/18.04

23

1535-690/12.05

24

1645-800/17.05

25

1229-384/21.04

Търсене в сайта

Наука