Абонамент новини

ПРИЕМ в І клас - 4 паралелки по 24 ученици

ПРИЕМ в V клас - 5 паралелки по 28 ученици

-  3 математически с чужд език АЕ

-  2 чуждоезикови с АЕ и втори чужд език - немски,руски или испански езии

ПРИЕМ в VІІІ клас

Профил „Чуждоезиков” 4 паралелки

Интензивно изучаване на чужд език Втори чужд език Балообразуващи предмети Профилиращи предмети
Английски език Немски език

1.тест БЕЛ х 2+тест по математика х2

2.оценка по ЧЕ + оценка по БЕЛ от свидетелство

Немски език

Английски език

Английски език Испански език

1.тест БЕЛ х 2+тест по математика х2

2.оценка по ЧЕ + оценка по БЕЛ от свидетелство

Английски език

Испански език

Немски език Английски език

1.тест БЕЛ х 2+тест по математика х2

2.оценка по ЧЕ + оценка по БЕЛ от свидетелство

Немски език

Английски език

Испански език Английски език

1.тест БЕЛ х 2+тест по математика х2

2.оценка по ЧЕ + оценка по БЕЛ от свидетелство

Испански език

Английски език

Профил „Математически” 2 паралелки

Интензивно изучаване на чужд език Втори чужд език Балообразуващи предмети Профилиращи предмети
Английски език Немски език

1.тест БЕЛ х 2+тест по математика х2

2.оценка по математика   + оценка по БЕЛ от свидетелство

Математика

Информатика


 Списъс с избираемите учебни предмети може да изтеглите от ТУК

Търсене в сайта

Наука