Търсене в сайта

Важна информация

Признание

Свободни места за четвърто класиране:

1. Профил Чуждоезиков с първи профилиращ предмет Английски език и втори профилиращ предмет Немски език - 2 места

2. Профил Математически с първи профилиращ предмет Математика и втори профилиращ предмет Английски език - 1 място


График на дейностите за Четвърто класиране:

03.08.2018 г. – обявяване на свободните места

06.08.- 08.08.2018 г., от 8.00 ч. до 16.00 ч. – подаване на документи за класиране в канцеларията на училището

08.08., в 16,30 ч. - обявяване на класираните ученици на входа и на сайта на училището  по входящ номер и профил на паралелката

09.08.- 10.08.2018 г., от 8.00 ч. до 16.30 ч. – записване на класираните ученици

   1. Необходими документи при кандидатстване:

  • заявление за четвърто класиране на учениците по образец, предоставя се от училището,
  • оригинал на свидетелство за основно образование, което се копира и връща на ученика,
  • копие на служебна бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване,

    2. Критерии за класиране:

    Изчислява се балът за класиране на всеки ученик за съответния профил

    3. Записването на класираните ученици става само с оригинал на свидетелство за основно образование


Класиране по документи за 8 клас

IV етап

 Профил Чуждоезиков АЕ/НЕ - ТУК

                                                       Профил Математически АЕ/НЕ - ТУК

Наука

Спорт, изкуство