Търсене в сайта

Важна информация

Признание

Информирамe Ви, че със заповед № РД03-265/15.05.2016 г. на началника на РУО-София-град са определени училищата за прием на заявленията на учениците (училища-гнезда).

Списък с училища – гнезда за приемане на заявления на учениците от VII клас за първо и трето класиране от училища на територията София-град – 2018 г.

Наука

Спорт, изкуство